UKK-terveyskuntotestit 

Jalannosto kontallaan

UKK-kävelytesti

  • Testi kertoo testattavan aerobisen kunnon riittävyyden tai riittämättömyyden suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn.
  • Testi antaa hyvän pohjan liikuntaneuvonnalle.

UKK-terveyskuntotestistöt

  • Mittaa fyysiselle terveydelle ja toimintakyvylle tärkeitä suorituskyvyn osa-alueita.
  • Testistö on tarkoitettu keski-ikäisille ja ikääntyville.

ALPHA-FIT-terveyskuntotestit

  • Eurooppalaiset tutkijat ovat laatineet yhteistyössä terveyskunnon mittausmenetelmän 18–69-vuotiaille.

Testaajien koulutus

  • UKK-instituutti järjestää UKK-kävelytestaajien ja UKK-terveyskuntotestaajien koulutusta. 
 

Kirjallisuutta

Keskinen K, Häkkinen K, Kallinen M. Kuntotestauksen käsikirja. 2. p. Hki: Liikuntatieteellinen seura, 2007

Suni J. Terveyskunnon testaaminen: miksi ja miten? Fysioterapia 2004;51(3):20-24

Suni J, Taulaniemi A, toim. Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen. Hki: Sanoma Pro, 2012

 
 
Edellinen muokkaus: 04.06.2015