6 minuutin kävelytesti

6 minuutin kävelytesti on kehitetty sydän- ja keuhkosairaiden potilaiden suoritus- ja toimintakyvyn arvioimiseen. Testiä on käytetty lähinnä sydän- ja keuhkosairaiden potilaiden lääketieteellisten toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan, mutta myös potilaiden toimintakyvyn sekä sairastuvuuden ja kuolleisuuden arviointiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamaan Terveys 2011 -tutkimukseen sisältyi Fyysinen aktiivisuus ja kunto -alaotos, joka sisälsi terveyskuntotestejä. Kestävyyssuorituskyvyn arvioimiseen käytettiin 6 minuutin kävelytestiä, koska testi pystyttiin toteuttamaan sisätiloissa. Tästä syystä UKK-instituutissa käynnistettiin vuonna 2011 tutkimukset 6 minuutin kävelytestin soveltuvuudesta ja pätevyydestä arvioida terveiden työikäisten aikuisten kestävyyssuorituskykyä.

UKK-instituutissa tehtyjen tutkimusten perusteella 6 minuutin kävelytesti on luotettava maksimaalisen aerobisen tehon (VO₂max) arviointimenetelmä terveille 20–70-vuotiaille aikuisille, joilla ei ole hengitys- ja verenkiertoelimistön tai tuki- ja liikuntaelimistön sairautta tai oiretta, joka estää tai haittaa nopeaa kuuden minuutin kestoista kävelyä.

Testi arvioi maksimaalista aerobista tehoa vähintään yhtä luotettavasti kuin UKK-kävelytesti. Testi sopii parhaiten yksilötestaukseen, mutta se voidaan toteuttaa myös muutaman hengen ryhmälle. Tällöin testin järjestäminen vaatii isomman sisätilan, esimerkiksi liikuntasalin, käyttömahdollisuutta.

Tutustu 6 minuutin kävelytestien järjestämisestä kiinnostuneille soveltuvaan ohjaajakoulutukseen.

 

 
Edellinen muokkaus: 19.12.2017