6 minuutin kävelytesti

6 minuutin kävelytesti

kuntotesti kestävyyskunto kävelytesti UKK-instituutti

6 minuutin kävelytesti arvioi luotettavasti työikäisten aikuisten kestävyyskuntoa, samoin kuin UKK-kävelytestikin. Testissä kävellään 6 minuuttia mahdollisimman nopeasti kiertämällä 15 metrin pituista rataa edes takaisin.

Mitä 6 minuutin kävelytesti mittaa?

Testi arvioi maksimaalista hapenottokykyä (VO2max) yhtä luotettavasti kuin UKK-kävelytesti.

Kenelle 6 minuutin kävelytesti soveltuu?

UKK-instituutissa tehtyjen tutkimusten perusteella 6 minuutin kävelytesti on luotettava maksimaalisen aerobisen tehon (VO₂max) arviointimenetelmä terveille 20–70-vuotiaille aikuisille, joilla ei ole hengitys- ja verenkiertoelimistön tai tuki- ja liikuntaelimistön sairautta tai oiretta, joka estää tai haittaa nopeaa kuuden minuutin kestoista kävelyä.

Lyhyen kestonsa ansiosta 6 minuutin kävelytesti on helppo sisällyttää erilaisiin kuntokartoituksiin ja se sopii myös huonokuntoisille henkilöille.

Missä 6 minuutin kävelytesti voidaan järjestää?

Testi voidaan pitää tilassa, mistä löytyy esteetöntä tilaa 15 metrin radalle käännösalueineen. Yksilötesti voidaan kävellä esimerkiksi käytävällä.

Testi sopii parhaiten yksilötestaukseen, mutta se voidaan toteuttaa myös muutaman hengen ryhmälle. Ryhmätestin järjestäminen vaatii isomman sisätilan, esimerkiksi liikuntasalin, käyttömahdollisuutta.

Testitulos on luotettava silloin, kun testi tehdään ohjattuna. Koulutettu testaaja osaa ottaa huomioon testin tulokseen vaikuttavat tekijät.

Kouluttaudu 6 minuutin kävelytestin ohjaajaksi

UKK-instituutti kouluttaa kävelytestin ohjaajajia. Ohjatussa verkkokoulutuksessa saat valmiudet suunnitella, järjestää ja toteuttaa 6 minuutin kävelytesti luotettavasti ja turvallisesti. Lisäksi opit tulkitsemaan ja ymmärtämään testituloksia osana yksilöllistä liikuntaneuvontaa sekä annostelemaan kestävyysliikuntaa tulosten perustella.

Tutustu ohjaajakoulutukseen

 

6 minuutin kävelytestin kehitys

6 minuutin kävelytesti on kehitetty alkuaan sydän- ja keuhkosairaiden potilaiden suoritus- ja toimintakyvyn arvioimiseen. Testiä on käytetty muun muassa sydän- ja keuhkopotilaiden lääketieteellisten toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan sekä potilaiden toimintakyvyn sekä sairastuvuuden ja kuolleisuuden arviointiin. Viime vuosina on tutkittu testin soveltuvuutta myös terveille aikuisille ja lapsille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamaan Terveys 2011 -tutkimukseen sisältyi Fyysinen aktiivisuus ja kunto -alaotos, joka sisälsi muutamia kenttäolosuhteisiin soveltuvia terveyskuntotestejä. Kestävyyssuorituskyvyn arvioimiseen käytettiin 6 minuutin kävelytestiä, koska testi pystyttiin toteuttamaan sisätiloissa. Tästä syystä UKK-instituutissa käynnistettiin vuonna 2011 tutkimukset 6 minuutin kävelytestin soveltuvuudesta ja pätevyydestä arvioida terveiden työikäisten aikuisten kestävyyssuorituskykyä.

 

UKK-kävelytesti

Tutustu myös UKK-kävelytestiin ja sen ohjaajakoulutukseen.

 

 
Edellinen muokkaus: 04.01.2019