Materiaaleja lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen

UKK-instituutin Kasit liikkelle! -tutkimuksessa on tuotettu opetusmateriaaleja yläkoululaisten liikkumisen edistämiseen. Feet Energy -videoita ja lehtisiä voi käyttää kouluissa esimerkiksi liikuntatunneilla ja terveystiedon tunneilla. Materiaaleja on käytetty tamperelaiskouluissa Kasit liikkelle! -tutkimushankkeeseen kuuluneessa interventiossa lukuvuonna 2012–2013.

Opetusmateriaalit ovat vapaasti tulostettavissa oheisista linkeistä ja pdf-tiedostoista.

FeetEnergy-logo koululaisten liikuntaFeet Energy -video
herättää nuoria pohtimaan, miten voisi lisätä omaa liikkumistaan ja vähentää ruutuaikaa ja istumistaan.
Katso Feet energy -video Youtubessa

Kotitehtävälehtinen, jolla nuoret arvioivat omia mahdollisuuksiaan lisätä liikkumista sekä vähentää ruutuaikaa ja istumista.

Feet Energy -lehtinen koululaisille

Luokkajuliste, johon merkitään opettajan johdolla nuorten kirjaamia tavoitteita liikkumisen lisäämiseksi sekä ruutuajan ja istumisen vähentämiseksi. A4-kokoiseksi tulostettu juliste sopii esimerkiksi pienen ryhmän tai yhden henkilön tavoitteiden kirjaamiseen.

Feet Energy -juliste

Infolehtinen oppilaiden huoltajille yläkouluikäisten liikkumisesta ja istumisesta.

Feet Energy -lehtinen kotiväelle


Internetpohjainen pehmoGIS-menetelmä (avoin kokeiluversio)
Kysely näyttää vastaajalle hänen omat liikuntapaikkansa kartalla ja kertoo liikuntakokemuksista näissä paikoissa.

Nuorten liikuntasuositus

Nuorten liikuntasuositus13–18-vuotiaiden liikuntasuosituksen pelkistetty kuva.

Nuorten liikuntasuositus – verkossa täytettävä kortti
Täytettävän ja tallennettavan PDF-kortin avulla nuori voi kirjata oman liikuntatavoitteensa tämänhetkisen liikkumisensa pohjalta.

Nuorten liikuntasuositus – verkossa täytettävä seurantakortti
2-puoleisessa, verkossa täytettävässä kortissa nuori voi kirjata oman liikuntatavoitteensa tämänhetkisen liikkumisensa pohjalta. Kortin toisella puolella on viikon jokaiselle päivälle taulukko liikkumisen ja ruutuajan kirjaamiseksi.

Tämän pdf:n voi myös tulostaa paperilla täytettäväksi.

Tilaa verkkokaupasta

Nuorten liikuntasuositukseen ja koululaisten liikunnan edistämiseen liittyvät materiaalit ovat tilattavissa verkkokaupasta

 

Kasit liikkeelle! Koulumatkaliikunnan edistämistutkimus

FeetEnergy Approach to Increase Physical Activity and Reduce Screen Time in Adolescents

Kolmiosaisessa tutkimushankkeessa selvitetään tamperelaisten yläkoululaisten koulumatkojen kulkutapoja ja vapaa-ajan liikuntaa ja nuorten fyysistä aktiivisuutta mittaavan liikuntakyselyn luotettavuutta sekä arvioidaan kouluissa toteutettavien koulumatkaliikunnan edistämistoimien vaikuttavuutta

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 18.12.2014