Publications 2009–

To see the international publications, please select English as language!

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

9th Annual meeting and 4th Conference of HEPA Europe : programme and abstracts. 21-24 October, 2013, Helsinki, Finland. KKI, UKK institute, 2013

Husu P, Suni J, Vähä-Ypyä H, Sievänen H, Vasankari T. Physical inactivity patterns based on a novel accelerometer data modeling: characteristic differences of the proposed inactivity categories. In: 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe: programme and abstracts. Helsinki, 2013:50

Elme A, Utriainen M, Kellokump-Lehtinen P, Palva T, Luoto R, Nikander R, Huovinen R, Kautiainen H, Järvenpää S, Penttinen HM, Vehmanen L, Jääskeläinen AS, Ruohola J, Blomqvist C, Saarto T. Obesity and physical inactivity are related to impaired physical health of breast cancer survivors. Anticancer Res 2013;33(4):1595-602

Metrimiehen liikunta. Lehtinen. Tampere: UKK-instituutti, 2012

Sievänen H. Liikkumattomuus lisää lonkkamurtumariskiä. Terveysliikuntauutiset 2011: Liikkumattomuus haasteena:13-14

Korhonen N, Kannus P, Niemi S, Parkkari J, Sievänen H. Fall-induced cervical spine injuries among older Finns between 1970 and 2012. In: 12th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports SCMSS 2014: abstract book:10-11

Metrimiehen ruoka. Lehtinen. Tampere: UKK-instituutti, 2012

Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä. Terveysliikuntauutiset 2010. Tampere: UKK-instituutti, 2010

Paronen O, Nupponen R. Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:186-196

 Soveltava viikoittainen liikuntapiirakka: alentunut toimintakyky. Tampere: UKK-instituutti, 2011

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

 

 

Birgitta Järvinen
informaatikko
Tel 03 2829 227
2. Tel 050 3664 107

 

Publications before 2009:

UKK publications 2003-2011

 
Last Modified: 10.06.2015

Contact

Tel. +358 3 282 9111

uktiedotus(at)uta.fi

Feedback

 

Visiting address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

Office hours

8 a.m.- 4 p.m. on weekdays

© UKK-institute. All rights reserved.