Avoimet työpaikat

UKK-instituutti nimikyltti julkisivussa

 

UKK-instituutti on Tampereella sijaitseva terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia.


Tietopalveluasiantuntija

UKK-instituutti hakee tietopalvelun ammattilaista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen.

Valittava henkilö vastaa instituutin tietopalvelu- ja kirjastotoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä osallistuu monipuolisesti organisaation viestintään. Tehtäviin kuuluvat tutkimuskirjaston päivittäiset työt, tieteelliset tiedonhaut, tiedonhaun opastus, asiakaspalvelu sekä julkaisu- ja tutkimushakemiston ylläpito. Lisäksi etsimämme henkilö osallistuu laajasti instituutin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Valittavalta henkilöltä odotamme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu informaatioalan opinnot. Lisäksi hänellä tulee olla vahvaa kokemusta viestinnästä sekä verkossa että painetuissa medioissa. Arvostamme kokemusta toimenkuvaan liittyvissä tehtävissä, tieteellisen tiedon hakumenetelmien laajaa tuntemusta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja.

 

Hankepäällikkö

Smart Moves -hanke etsii hankepäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2018-31.3.2019 ajalle (ja hankekauden viimeisen eli kolmannen vuoden jatkorahoituksen varmistuessa OKM:stä maaliskuussa 2019 loppuvuodeksi 1.4.-31.12.2019). Smart Moves -hankkeen tavoitteena on toisen asteen liikkeen lisääminen, paikallaanolon vähentäminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentaminen.

Etsimämme hankepäällikkö tuntee toisen asteen koulutuksen, hänellä on laaja tietämys ja osaaminen hyvinvoinnin eri osa-alueista, erityisesti liikunnasta. Henkilön tulee olla kehittämishaluinen ja idearikas, lisäksi hänellä tulee olla hyvät yhteistyötaidot ja hänen tulee olla esiintymiskykyinen. Eduksi katsotaan aikaisempi hanketyö, verkkoympäristön tuntemus sekä Liikkuva koulu -ohjelman tietämys.

Smart Moves -hankkeen hankepäällikkö vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen etenemisestä, budjetista ja raportoinnista. Hankepäällikön työhön kuuluvat muun muassa hankkeen kehittäminen, uusien materiaalien tuottaminen sekä hankkeesta viestiminen eteenpäin monipuolisesti erilaisia kanavia hyödyntäen.

 


Pyydämme lähettämään kirjalliset hakemukset palkkatoiveineen 6.5.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen uktiedotus(a)uta.fi.

Tiedustelut

puhelimitse
Anne-Mari Jussila, koulutus- ja kehittämisjohtaja, 044 288 2123
27.4.2018 klo 10–12
2.5.2018 klo 15–17

 
Edellinen muokkaus: 20.04.2018