Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivä 23.5.2018

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

UKK-instituutti, PL 30, 33501 Tampere, puhelinvaihde 03 282 9111

Yhteyshenkilö

Antti Raevuori, UKK-instituutti

Rekisterin nimi

UKK-instituutin tutkimusrekisteri

UKK-instituutin asiakas- ja tilaajarekisteri

Rekisteröidyn oikeudet

tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi
Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omien tietojen oikeellisuus ja saada niistä kopio itselle. Hänellä on oikeus pyytää omien tietojensa oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen ja rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä sekä vastustaa automatisoituja yksittäispäätöksiä ja profilointia. Hänellä on myös oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Tarkastaminen ja muut pyynnöt ovat maksuttomia kerran vuodessa. Pyynnöt tulee tehdä joko kirjeitse osoitteeseen UKK-instituutti, tietosuoja, PL 30, 33501 Tampere tai Turvaposti.fi-palvelun kautta salattuna sähköpostina. Rekisteröidyn pyyntöön vastataan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Katso ohjeet tietopyynnön tekemiseen UKK-instituutin rekistereistä.

 

Viimeisin päivitys 31.10.2018

 

 
Edellinen muokkaus: 31.10.2018