UKK-instituutin yhteistyötahot

UKK-instituutti yhteistyökumppanit kanoottiretki

Ammattikorkeakoulut

Metropolia ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu

Järjestöt

Eerikkilän urheiluopisto
Ekokumppanit
Eläkeliitto
Finnish Bone Society
Hengitysliitto
Hämeen Liikunta ja Urheilu
Koululiikuntaliitto
Liikenneturva
Liikunnan ja terveystiedon opettajat
Liikuntatieteellinen Seura
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Neuroliitto
Omaishoitajat ja Läheiset -liitto
Sami Hyypiä Akatemia
Soveltava Liikunta SoveLi
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Suomen Diabetesliitto
Suomen Fysiikkavalmentajat
Suomen Fysioterapeutit
Suomen kuurosokeat
Suomen Luustoliitto
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Muistiliitto
Suomen Olympiakomitea
Suomen Palloliitto
Suomen Reumaliitto
Suomen Sairaanhoitajaliitto
Suomen Salibandyliitto
Suomen Selkäliitto
Suomen sosiaali ja terveys, SOSTE ry
Suomen Sydänliitto
Suomen Terveydenhoitajaliitto
Suomen Urheiluliitto
Suomen Valmentajat
Suomen Voimisteluliitto, SVOLI ry
Tampereen seudun selkäyhdistys
Tampereen dosenttiyhdistys
Työterveyshoitajaliitto
Valo ry
Valtakunnallinen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishanke
Varalan Urheiluopisto

Kotimaiset tutkimuslaitokset ja säätiöt

Ikäinstituutti
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, LIKES/ KKI-ohjelma
Liikuntalääketieteen keskukset
Suomen Akatemia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työterveyslaitos

Kotimaiset yliopistot ja yliopistosairaalat

Helsingin yliopisto /sosiaalitieteiden laitos, soveltavan kemian ja mikrobiologian
laitos
HYKS / syöpätautien klinikka
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto / kasvatustieteiden, liikuntatieteiden ja terveystieteiden laitokset, Agora-center
Tampereen teknillinen yliopisto / arkkitehtuurin laitos, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos, kone- ja tuotantotekniikan laitos, Verne liikenteen tutkimuskeskus
Tampereen yliopisto / kasvatustieteiden yksikkö, lääketieteen yksikkö, psykologian
ja terveystieteen laitokset, kliininen kemia
TAYS / gynekologian, kirurgian, lastentautien ja sisätautien klinikat, kuvantamiskes-
kus, yleislääketieteen vastuualue/fysiatria
Turun yliopisto / biolääketieteen laitos, kliininen laitos

Kunnat ja sairaanhoitopiirit

Kotka
Naantali
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Seinäjoki
Tampere
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Kansainvälinen yhteistyö

Eurooppalainen terveysliikunnan verkosto (HEPA)
European Association for Injury Prevention and Safety Promotion (EuroSafe)
Graz University, Itävalta
Harvard Medical School, Boston, USA
Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, USA
Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Sport und Sportwissenschaft, Saksa
Karolinska Institut, Ruotsi
Oslo Sports Trauma Research Centre, Norwegian School of Sports Sciences, Norja
Oxford University, Iso-Britannia
Rehabilitation International
Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Kanada
Umeå University, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Ruotsi
University of British Columbia, School of Human Movement, Kanada
Uppsala University, Department of Surgical Science, Ruotsi
Victoria University, Melbourne, Australia
Zürich University of Applied Sciences, Sveitsi

Valtionhallinto, ministeriöt

Opetushallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Pääesikunta, Puolustusvoimat
Sosiaali- ja terveysministeriö
Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Yritykset

Fustra International Oy
Kustannus Oy Duodecim
Linkosuon Kahvila Oy
UKK Terveyspalvelut Oy

 

(UKK-instituutin vuosikertomus 2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 22.11.2016