Materiaalia kaatumistenehkäisyyn

 

Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn

KaatumisSeula®-hankkeen oma materiaali

Nämä verkosta ladattavat pdf-tiedostot ovat vapaasti käytettävissä:

Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeesta on tehty kaksi lomakeversiota. Kaatumisvaarakysymykset ja pisteytys ovat molemmissa versioissa samat. Versiot eroavat toisistaan kerättävän lisätiedon suhteen. Tutustu siis molempiin versioihin ja valitse käyttöön omaan tarkoitukseesi sopivampi.

Kaatumisvaaran itsearviointilomake - käyttöohjeet

Kaatumisvaaran itsearviointilomake - versio 1

Kaatumisvaaran itsearviointilomake - versio 2

KaatumisSeula-hankkeen esite

KaatumisSeulan liikuntaohje

Tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä, joihin itse voi vaikuttaa.

Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn -esite 

 

Kaatumatta paras! -päätösseminaari 15.2.2017

Kaatumatta paras! -seminaariin osallistui lähes 500 kolmannen sektorin toimijaa, sote-ammattilaista, opiskelijaa ja ikäihmistä Kotkassa, Seinäjoella, Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. KaatumisSeula®-hankkeen päätösseminaarissa käsiteltiin hankkeen toiminnan ja tulosten lisäksi muun muassa ikääntyneen päihteidenkäyttöä, liikuntaan motivointia, liikkumisen turvallisuutta sekä mielen hyvinvointia.

Asiantuntijaluennot

KaatumisSeula®-hanke: Tausta, malli ja keskeiset tulokset

Saija Karinkanta, projektipäällikkö, erikoistutkija ja Tanja Kulmala, projektityöntekijä, UKK-instituutti

esitysmateriaali


Heidi Eriksson, järjestösuunnittelija, Sininauhaliitto:
Ikääntyneen päihteidenkäyttö - kohtaaminen ja puheeksiotto

 

Tiedän, haluan, pystyn ja osaan - ikääntyneen motivoituminen liikkumaan

Erja Toropainen, tutkija, UKK-instituutti:
esitysmateriaali

 

Heli Starck, suunnittelija, Ikäinstituutti:
Kaksin on kivempaa ja turvallisempaa - kanssaliikkuja liikkumisen mahdollistajana

 

Mielen hyvinvointi on olennainen osa ikäihmisen toimintakykyä

Sonja Maununaho, suunnittelija, Suomen Mielenterveysseura
esitysmateriaali

 

Kodin ja liikkumisympäristön turvallisuus

Maarit Piirtola, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto:
esitysmateriaali

 

Kotkan hankeseminaari 9.9.2016

asiantuntijaluennot

 

Saija Karinkanta, projektipäällikkö, erikoistutkija, UKK-instituutti:
KaatumisSeula-hanke tutuksi: Mitä takana? Mitä edessä?

Anu Takala, ft, hankekoordinaattori:
KaatumisSeula-hanke tutuksi Kotkassa

Erja Rappe, dosentti, Ikäinstituutti:
Luonto liikuttajana ja mielen rauhoittajana

Paula Tommola, sh (AMK), muistiasiantuntija Diploma, Kymenlaakson muistiluotsi:
Muistisairastakin kaatuminen huolettaa

Katri Laitinen, ylilääkäri, geriatri, Karhulan sairaala:
Lääkityksen vaikutus iäkkäiden arjessa

Hannu Tapiovaara, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri:
Aistien vaikutus kaatuiluun

 

 

 
Edellinen muokkaus: 20.03.2019