Hankkeen toteutus

Työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistäminen Tampereella on 3-vuotinen hanke, joka käynnistyi v. 2014. Tutkimusmittaukset tehdään Hatanpään ja Hervannan alueen työpaikoissa.

Alkumittaukset

Syksy 2014 ja kevät 2015 (Hatanpää), kevät 2016 (Hervanta)

Vaihe 1

kesä 2015–2016

Tampereen kaupunki rakentaa Hatanpään valtatien viereen kävelyn ja pyöräilyn laatuväylän sekä tekee parannustöitä kevyen liikenteen väylillä eri puolilla kaupunkia. Niiden vaikutuksia Hatanpään alueen työpaikkojen työmatkakävelyyn ja -pyöräilyyn arvioidaan syksyllä 2016 samoin menetelmin kuin alkutilanteessa.

Vaihe 2

Kevät 2016 – kevät 2017

Työpaikat satunnaistetaan interventio- ja vertailuryhmään.

Kukin interventioryhmään kuuluva yritys nimeää sisäisen työryhmän, joka kehittää yritykseen työmatkaliikunnan edistämismallin. Edistämismallin suunnittelussa käytetään ns. sosioekologista mallia (ympäristö, organisaatio, työyksikkö, työntekijä).

Edistämismallit otetaan yrityksissä käyttöön syksyllä 2016 ja niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan keväällä 2017 samoin menetelmin kuin alkutilanteessa ja vaiheessa 1.

Vertailuryhmän yrityksissä toteutetaan ainoastaan tietojen keruu (alkutilanne, vaihe 1 ja vaihe 2). Niille tarjotaan kuitenkin hankkeen päätyttyä sama tuki työmatkaliikunnan edistämismallin suunnittelemiseksi kuin interventioryhmän työpaikoillekin.

Tutkimuksen raportointi

vuosi 2017

 

 
Edellinen muokkaus: 15.12.2016