KÄPY-hankkeen toteutuminen

KÄPY-tutkimus työmatkapyöräily UKK-instituutti

Tutkimushanke toteutettiin Tampereella Hatanpään ja Hervannan alueiden työpaikkakeskittymissä, joista valittiin mukaan 16 pientä tai keskisuurta työpaikkaa.

Tutkimusmittaukset

Keväällä 2015 ja 2016 (osassa yrityksiä jo syksyllä 2014) kerättiin perustiedot työpaikoista, työntekijöistä ja heidän liikkumisestaan, työmatkareiteistä, liikennemääristä ja liikenteellisestä ympäristöstä.

Vaihe 1

Tampereen kaupunki rakensi Hatanpään valtatien viereen kävelyn ja pyöräilyn laatuväylän, joka valmistui syksyllä 2016 sekä teki parannustöitä kevyen liikenteen väylillä eri puolilla kaupunkia. Niiden vaikutuksia Hatanpään alueen työpaikkojen työmatkakävelyyn ja -pyöräilyyn arvioitiin syksyllä 2016 samoin menetelmin kuin alkutilanteessa.

Vaihe 2

Tutkimukseen osallistuneet työpaikat satunnaistettiin interventio- ja vertailuryhmään.

  • Interventioryhmään kuuluneet yritykset kehittivät työmatkaliikkumisen edistämismallin ja toteuttivat sitä syksystä 2016 kevääseen 2017 saakka. Niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioitiin keväällä 2017 samoin menetelmin mitä alkutilanteessa.
  • Vertailuryhmän yrityksissä toteutettiin ainoastaan tietojen keruu (alkutilanne, vaihe 1 ja vaihe 2). Niille tarjotaan kuitenkin hankkeen päätyttyä sama tuki työmatkaliikunnan edistämismallin suunnittelemiseksi kuin interventioryhmän työpaikoillekin.

Tulokset

Tulosten raportointi tapahtuu vuosina 2017-2018.

Yhteistyökumppanit ja rahoitus

Tutkimushanketta koordinoi UKK-instituutti yhteistyökumppaneiden kanssa:

 

Tampereen kaupunki logo

TTY logo

Verne logo

Ekokumppanit logo

University of Oxford logo

University of Graz logo


Tutkimuksen päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö.

 
Edellinen muokkaus: 06.09.2017