Kysely osallistujille

Kyselyn voit täyttää sähköisesti kyselylomakkeella. Se on avoinna mittausajankohtina.

Kyselyä varten tarvitset henkilökohtaisen koodin (5 numeroa), joka löytyy saamastasi sähköpostiviestistä. Koodin avulla tunnistamme, mikä vastaus kuuluu millekin yritykselle / työpaikalle. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia.

Selvitämme kyselyllä työmatkaliikunnan nykytilannetta työpaikallasi sekä työntekijöiden työkykyä ja terveystottumuksia. Kaikki tiedot tallennetaan, käsitellään ja raportoidaan niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Aineistoja hallinnoivat ja käsittelevät ainoastaan nimetyt tutkijat UKK-instituutissa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa eikä niitä luovuteta työnantajalle, työterveyshuoltoon tai kenellekään tutkimuksen ulkopuoliselle taholle. Henkilötietolain (§10) edellyttämää rekisteriselostetta säilytetään UKK-instituutissa.

 

 
Edellinen muokkaus: 06.09.2017