Kysely osallistujille

Kyselyn voit täyttää sähköisesti kyselylomakkeella. Se on avoinna mittausajankohtina.

Kyselyä varten tarvitset henkilökohtaisen koodin (5 numeroa), joka löytyy saamasi työmatkapäiväkirjan yläreunasta. Koodin avulla tunnistamme, mikä vastaus kuuluu millekin yritykselle / työpaikalle. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Selvitämme kyselyllä työmatkaliikunnan nykytilannetta työpaikallasi sekä työntekijöiden työn piirteitä, työkykyä ja terveystottumuksia. Kaikki tiedot tallennetaan, käsitellään ja raportoidaan niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Aineistoja hallinnoivat ja käsittelevät ainoastaan nimetyt tutkijat UKK-instituutissa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa eikä niitä luovuteta työnantajalle, työterveyshuoltoon tai kenellekään tutkimuksen ulkopuoliselle taholle. Henkilötietolain (§10) edellyttämää rekisteriselostetta säilytetään UKK-instituutissa.

 

 
Edellinen muokkaus: 15.12.2016