UKK-kävelytesti – työkalu terveyden edistämiseen

kävelytesti UKK-instituutti

UKK-kävelytesti arvioi terveyskunnon keskeistä osatekijää kestävyyskuntoa. Testissä kävellään kaksi kilometriä tasaisella vauhdilla mahdollisimman nopeasti terveyttä vaarantamatta.

Kenelle UKK-kävelytesti soveltuu?

Kävelytesti on tarkoitettu 20–65-vuotiaiden aikuisten kestävyyskunnon testaamiseen. Se sopii henkilöille, joilla ei ole ripeää kävelyä rajoittavaa sairautta tai vammaa tai sydämen sykkeeseen vaikuttavaa lääkitystä.

Erittäin hyväkuntoisille testiä ei suositella. Säännöllisesti kestävyysliikuntaa yli viisi tuntia viikossa noin tunnin kerrallaan harrastaville se ei välttämättä anna luotettavia tuloksia.

Mitä UKK-kävelytesti mittaa?

Kestävyyskunto tarkoittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Sen avulla testattavalle voidaan antaa palautetta hänen aerobisen kuntonsa riittävyydestä suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn.

Kävelytesti perustuu arvioon maksimaalisesta hapenottokyvystä (VO2max). Se ilmaistaan kuntoindeksinä, jossa iän vaikutus on otettu huomioon. Kuntoindeksi kertoo kuntotason verrattuna samanikäisten naisten ja miesten viitearvoihin.

Tulos on luotettava silloin, kun testi tehdään ohjattuna. Koulutettu testaaja osaa ottaa huomioon testin tulokseen vaikuttavat tekijät.

Kävelytesti liikuntaneuvonnan apuna

UKK-instituutin kehittämä UKK-kävelytesti on erinomainen apu terveyden edistämiseen pyrkivässä liikuntaneuvonnassa. Testattavan ominaisuudet ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millä tavoin testiä kannattaa käyttää liikuntaneuvonnassa. Liikuntaneuvonnan tueksi tarvitaan UKK-kävelytestin lisäksi tietoa testattavan elintavoista ja terveydestä.

Kävelytestiaineisto

Tilaa UKK-kävelytesti testaajan opas ja testikortteja  UKK-instituutin verkkokaupasta

 

Kouluttaudu UKK-kävelytestin ohjaajaksi

Järjestämme UKK-kävelytestin ohjaajakoulutusta. Ohjatusta verkkokoulutuksesta saat valmiudet suunnitella, järjestää ja toteuttaa kahden kilometrin UKK-kävelytesti luotettavasti ja turvallisesti sekä yksilö- että ryhmätestauksena. Lisäksi opit tulkitsemaan ja ymmärtämään testituloksia osana yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Koulutus soveltuu kaikille kävelytestejä järjestäville tahoille.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu

 
 

 Tutustu UKK-kävelytestiin tarkemmin

 

6 minuutin kävelytesti

Tutustu myös 6 minuutin kävelytestiin ja sen ohjaajakoulutukseen.

 

Kirjallisuutta

UKK-kävelytesti – testaajan opas. Tampere: UKK-instituutti 2010.

Mänttäri, Ari. Hengitys ja verenkiertoelimistön kunnon testaus. – Suni, Jaana ja Taulaniemi, Annika (toim.). Terveyskunnon testaus. Helsinki: Sanoma Pro Oy 2012.

 
Edellinen muokkaus: 29.01.2018