Kävelytesti selvittää aerobisen kunnon

UKK-kävelytesti kertoo testattavan aerobisen kunnon riittävyyden tai riittämättömyyden suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. Se antaa myös hyvän pohjan liikuntaneuvonnalle.

Tietoa terveyden ja kunnon yhteyksistä onkin eniten juuri aerobisen kunnon osalta. Epidemiologisten tutkimusten perusteella tiedetään, että aerobiselta kunnoltaan alimpaan viidennekseen sijoittuvien henkilöiden kokonais- ja sydänkuolleisuusvaara on huomattavasti suurempi kuin sitä parempikuntoisilla.

Tämä raja-arvo on keski-ikäisillä miehillä maksimihapenkulutuksena noin 30 ml/min/kg ja keski-ikäisillä naisilla noin 20 ml/min/kg. Vastaava kuntoindeksi on noin 70, jota voidaan siten pitää tavoitteellisena terveyskunnon vähimmäistasona. Sen lisäksi on suositeltavaa, että henkilöllä on kapasiteettia myös päivittäisiin toimintoihin ja vapaa-ajan harrastuksiin.

Eurofit-kuntotestisuositukset ehdottavat tällaiseksi tavoitetasoksi kuntoindeksin 90 tasoa. Nämä suositukset antavat viitteitä siitä, miten kävelytestin tuloksia voidaan parhaimmillaan tulkita terveyden kannalta.

Kunnon ja terveyden annos-vastesuhteita koskevan tiedon karttuessa voidaan asettaa yhä täsmällisempiä ja yksilöllisempiä kriteeriarvoja tulosten tulkinnan pohjaksi.

 
Edellinen muokkaus: 26.11.2014