Monimuotokoulutus

Järjestämme kattavia koulutuskokonaisuuksia, jotka sisältävät käytännönläheistä lähiopetusta sekä itseopiskelua, oppimistehtäviä ja verkkotapaamisia Opintuutti-verkko-oppimisalustalla. Kouluttajamme ovat tukenasi opinnoissa koko koulutusjakson ajan. Vuonna 2018 on tarjolla viisi monimuotokoulutusta.

Ikiliikeohjaajan monimuotokoulutus – terveysliikunnan ohjaaminen ikääntyneille

Suomen Voimisteluliiton kanssa yhteistyössä toteutettavassa uudessa koulutuksessa perehdyt elimistössä tapahtuviin ikääntymismuutoksiin ja niiden huomioimiseen liikuntaharjoittelussa. Lisäksi tutustut ikääntyneille suunnattuihin terveyttä edistäviin, turvallisiin ja tehokkaisiin ryhmäliikuntatunteihin ja niiden suunnitteluun. Syksyn 2018 koulutuskokonaisuuden aloitus 10.12.
Katso lisätietoa koulutuskalenterista.

 

Starttikurssi terveysliikunnan ohjaajille – turvallista ja tehokasta ryhmäliikuntaa aikuisille

Suomen Voimisteluliiton kanssa yhteistyössä toteutettavassa koulutuksessa perehdyt fyysisen harjoittelun perusteisiin ja tutkittuun tietoon terveysliikunnasta. Koulutus tarjoaa sinulle neuvoja ja työkaluja turvallisten ja tehokkaiden ryhmäliikuntatuntien suunnitteluun ja toteutukseen. Syksyn 2018 koulutuskokonaisuuden aloitus 10.9.
Katso lisätietoa koulutuskalenterista.

 

TULE-ystävällinen joogapilates -ohjaajakoulutus

Uusi koulutuskokonaisuus järjestetään syyskuussa 2018-helmikuussa 2019 sisältäen viisi pe-la lähiopeutusjaksoa sekä verkko-opiskelua Opintuutti-verkko-oppimisalustalla ja omaa harjoittelua koulutuksessa saatujen videoiden avulla. Koulutuksen käyneet osaavat ohjata tuleystävällistä, sovellettua pilatestyyppistä harjoittelua sekä joogapilatesta.
Lähiopetuspäivät ovat 21.-22.9., 26.-27.10., 16.-17.11.2018, 18.-19.1., 8.-9.2.2019.
Katso lisätietoa koulutuskalenterista.

Lue vastuukouluttaja Annika Taulaniemen blogikirjoitus TULE-ystävällinen joogapilates - miksi ohjaajakoulutus on tarpeen?

 

Sovellettua pilatesta selkäoireiselle

Pilatesta käytetään paljon selkävaivojen kuntoutuksessa huolimatta tutkimustiedon vähyydestä. UKK-instituutin omat tutkimustulokset aiheesta ovat lupaavia.

Runsaasti käytännön harjoittelua sisältävässä koulutuksessamme perehdyt pilatestyyppisen selkäystävällisen harjoittelun perusteisiin, harjoitusten toteutukseen ja muunteluun sekä ohjaukseen. Koulutus pohjautuu Hoitohenkilöstön selkävaivojen ehkäisytutkimukseen (NURSE RCT), joka voitti vuoden 2016 Liikuntalääketieteellinen tutkimus -palkinnon.

Uusi koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää ja oppimistehtävän Opintuutti-verkko-oppimisalustalla. Lähiopetuspäivät UKK-instituutissa Tampereella ovat 7.-8.2. ja 11.–12.4.2018. Päivien väliin sisältyy oppimistehtävä Opintuutissa.

 

Tukevasti ja turvallisesti liikkeelle

Koulutuksessa perehdyt ikääntyneiden toiminta- ja liikuntakykyä parantavaan sekä kaatumisia ehkäisevään liikuntaharjoitteluun. Lisäksi tutustumme erikuntoisille ikäihmisille suunnattuihin tutkitusti tehokkaisiin harjoitusohjelmiin ja niiden harjoitusideologiaan sekä mietimme harjoitusohjelmien soveltamista kunkin osallistujan omalle asiakaskunnalle. Koulutuskokonaisuuden aloitus verkossa  23.10., lähiopetuspäivä 13.11.2018.
Katso lisätietoa koulutuskalenterista.

 

Kuntotestaus polkupyöräergometrillä

Tampereen Urheilulääkäriaseman toteuttamassa koulutuksessa saat fysiologiset perustiedot hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyvyn arviointiin epäsuoralla polkupyöräergometritestillä ja perehdyt käytännön harjoituksilla testin tekemiseen ja tulosten tulkintaan.
Koulutuskokonaisuuden aloitus verkossa 5.4. ja lähiopetuspäivä 26.4.2018.

 
 
Edellinen muokkaus: 28.06.2018