Verkkokoulutus: Liikkumalla terveyttä

Alkaa 01.01.2018
Päättyy 31.12.2018
Lähiopetuspäivät Aloitusajankohta vapaa, kesto noin 5-10 tuntia yhden kuukauden aikana aloituksesta
Paikka Verkkokoulutus Opintuutissa
Hinta 100 €

"Selkeät ja hyvät perusmateriaalit"
"Tästä jää hyvä koulutuspaketti omaan käyttöön, jossa selkeä teksti ja asia esitetty hyvin"
"Hyvin räätälöity koulutus, pystyy tekemään joustavasti ja itselle sopivasti"

Oppimistavoite ja koulutusisältö
Liikkumalla terveyttä on terveyden edistämisen ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu tiivis perustietopaketti, joka käsittelee liikunnan vaikutuksia hyvinvointiin, terveyteen ja kunnon osa-alueisiin.
Itseopiskelupaketin teoriasisällön luettuasi ja tehtävät suoritettuasi ymmärrät liikunnan monipuoliset vaikutusmekanismit terveyteen, kuntoon ja hyvinvointiin sekä terveyden kannalta liian vähäisen liikkumisen ja paikallaanolon terveysriskit.
Verkkokoulutus esittelee sinulle lyhyesti myös keinoja liikkumattomuuden vähentämiseen sekä turvallisen ja tehokkaan terveysliikunnan annostelua ja toteutusta. Koulutuksessa laadit itsellesi liikuntasuunnitelman ja kokeilet liikuntaneuvonnan toteutusta.

Opiskelutapa ja koulutuksen laajuus
Koulutuksen sisältö koostuu itseopiskelumateriaalista, jota tukevat erilaiset arviointi- ja pohdintatehtävät sekä koulutuksen edetessä täytettävä tehtävävihko. Mallivastaustehtävien avulla voit tarkistaa, oletko ymmärtänyt asian. Saat käyttöösi Liikkumalla terveyttä -opetuspaketin (PowerPoint -esitys), liikuntaneuvojan muistilistan sekä tehtävävihkon, joka soveltuu muokattuna liikuntaneuvonnan asiakastyön tueksi.

Koulutuksen arvioitu kesto on 5-10 tuntia. Verkkokoulutuksen voi suorittaa omassa tahdissa yhden kuukauden aikana ilmoittautumisesta.

Itseopiskelumateriaali jakautuu seuraaviin osiin:
1. Johdanto liikunnan terveyshyötyihin, paikallaanolon haittoihin ja liikunnan turvallisuuteen.
2. Terveyskunnon eri osa-alueet, liikunnan vaikutus kunto-ominaisuuksiin ja suositukset liikunnan annostelusta.
3. Liikunnan vaikutus henkiseen hyvinvointiin, uneen ja vireystilaan.
4. Oman kunnon ja liikkumisen arviointi sekä oman liikkumisen suunnittelu ja toteutus opitun pohjalta.
5. Liikuntaneuvonnan käytännön harjoitus.
6. Interaktiiviset koosteet liikunnan terveysvaikutuksista ja yhteenvetoa.

Katso koulutuksen esittelyvideo (YouTube)

Räätälöinti omalle työyhteisölle
Verkkokoulutus tai sen osia voidaan toteuttaa tilaajan tarpeiden mukaan sovellettuna esim. osana työyhteisön henkilöstönkehittämishanketta tai koulutuksen tarjoajan omia erilaisia koulutuskokonaisuuksia.
Kysy lisää: ukkoulutus(a)uta.fi, puh. 03 282 9600


 


 

+ Tutustu ohjelmaan

 

Selaa koulutuksia kuukausittain

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
Helpoin tapa ilmoittautua on täyttää kunkin koulutusesittelyn kohdalla oleva ilmoittautumislomake.

Lisätietoja saat koulutuskoordinaattorilta.

Koulutuskoordinaattori Kirsi Repo
puh. 03 2829 600 tai s-posti ukkoulutus(a)uta.fi

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.11.2017