Verkkokoulutus: Liikuntaneuvonnan perusteita ja välineitä

Alkaa 01.01.2018
Päättyy 31.12.2018
Lähiopetuspäivät Aloitusajankohta vapaa, kesto noin 10-15 tuntia kahden kuukauden aikana aloituksesta
Paikka Verkkokoulutus Opintuutissa
Hinta 150 €

"Sain koulutuksesta perustiedot liikuntaneuvonnasta. Tästä on hyvä jatkaa"
"Kurssi oli ehdottomasti opiskelemisen arvoinen, huolellisesti laadittu ja maksoi itsensä moninkertaisesti takaisin, kiitos!"
"Hyvä ja kattava opetuspaketti. Erityiskiitos lukuisista työkaluista, joita voi hyödyntää omassa työssään"
"Mukavaa ja halpaa opiskelua. Voi opiskella kun itselle sopii työn lomassa"Oppimistavoite
Viisiosaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa oppijan liikuntaneuvonnan osaamista.
Osaamista vahvistetaan laajentamalla liikuntaneuvonnan näkökulmaa terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen, terveyden edistämiseen ja terveyskasvatukseen, terveyskäyttäytymisen muutokseen ja käytänteiden kehittämiseen. Lisäksi esitellään erilaisia liikuntaneuvonnan käytänteitä ja niihin liittyvää tukimateriaalia.

Opiskelutapa ja koulutuksen laajuus
Itseopiskeltava koulutus sisältää verkkoluentoja, pohdintatehtäviä sekä asiakkaille ja ammattilaisille suunnattuja tukimateriaaleja.
Koulutuksen arvioitu kesto on 10-15 tuntia.
Verkkokoulutuksen voi suorittaa omassa tahdissa kahden kuukauden aikana aloituksesta.


Kohdejoukko
Koulutus soveltuu terveyden edistämisen ammattilaisille, jotka pyrkivät työssään edistämään kanssaihmistensä liikkumista liikuntaneuvonnan avulla sekä alan opiskelijoille.

Koulutuksen sisältö
1. Ensimmäisessä osassa lähdetään liikkeelle terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä. Käsityksemme niistä luo perustan sille, millä tavalla otamme toisten ihmisten kanssa puheeksi liikkumisen ja muut elintavat.
2. Toisessa osassa laajennetaan näkökulmaa terveyden edistämiseen ja terveyskasvatukseen. Ne ovat liikuntaneuvonnan sateenvarjokäsitteitä eli viitekehyksiä. Liikuntaneuvonnan tehtävän ja tavoitteiden tunnistaminen edellyttää näkemystä sen sijoittumisesta terveyden ja liikunnan edistämisen laajempaan kenttään.
3. Kolmannessa osassa tarkastellaan liikuntaneuvontaa sen tärkeimmän tehtävän eli käyttäytymisen muutoksen kannalta. Tämä osio sisältää muun muassa tietoa keinoista, joita liikuntaneuvonnassa voi hyödyntää muutosaikomuksen virittämiseksi ja vahvistamiseksi sekä käyttäytymismuutokseen tähtäävän toiminnan tukemiseksi.
4. Neljännessä osassa perehdytään siihen, miten liikuntaneuvontaa voi kehittää ja arvioida omassa työssä tai toimintayksikössä. Osassa käydään läpi liikuntaneuvonnan kehittämisen etenemiskehä sekä annetaan esimerkkejä liikuntaneuvonnan arviointimenetelmistä.
5. Viidennessä osassa esitellään esimerkkejä erilaisille kohderyhmille suunnitelluista liikuntaneuvonnan toteuttamistavoista ja materiaaleista. Esimerkkien tarkoitus on antaa konkreettisia työkaluja liikuntaneuvontaan eri toimintaympäristöissä ja erilaisille kohderyhmille.


Katso koulutuksen esittelyvideo (youtube)


Verkkokoulutuksen sisällön vastuuhenkilö
Minna Aittasalo, terveyden edistämisen dosentti, erikoistutkija, fysioterapeutti, UKK-instituutti


Räätälöinti omalle työyhteisölle
Verkkokoulutus tai sen osia voidaan toteuttaa tilaajan tarpeiden mukaan sovellettuna esim. osana työyhteisön henkilöstönkehittämishanketta tai koulutuksen tarjoajan omia erilaisia koulutuskokonaisuuksia.
Kysy lisää: ukkoulutus(a)uta.fi, puh. 03 282 9600


 


 

+ Tutustu ohjelmaan

 

Selaa koulutuksia kuukausittain

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
Helpoin tapa ilmoittautua on täyttää kunkin koulutusesittelyn kohdalla oleva ilmoittautumislomake.

Lisätietoja saat koulutuskoordinaattorilta.

Koulutuskoordinaattori Kirsi Repo
puh. 03 2829 600 tai s-posti ukkoulutus(a)uta.fi

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.11.2017