Koulutus

Verkkokoulutus: Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta

Toteutunut
Alkaa 23.01.2019
Päättyy 20.03.2019
Lähiopetuspäivät Ohjattu verkkokoulutus alkaen 23.1.2019
Paikka Verkkokoulutus Opintuutti-ympäristössä
Hinta 200 €

Haluatko saada varmuutta ja välineitä liikuntaneuvontatyöhösi? Tämän ohjatun verkkokoulutuksen myötä ymmärrät asiakkaiden sairauksien ja liikuntarajoitteiden vaikutukset asiakkaan lähtökohtiin ja suhtautumiseen liikkumisen lisäämiseen. Tutustut monipuolisiin tosielämän asiakasesimerkkeihin, jotka sitovat koulutuksen tietopuolen vahvasti käytännön työhön. Saat asiakastyön tueksi diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat, joiden pohjalta osaat kartoittaa asiakkaan tilannetta monipuolisesti. Muistilistoja on tehty yhteistyönä Suomen Diabetesliiton, Hengitysliiton, Reumaliiton, Selkäliiton, Neuroliiton ja Suomen Sydänliiton kanssa.


Koulutuksen keskeiset sisällöt
Tiedä asiakkaastasi
Millaisia ovat eri sairauksia ja liikuntarajoitteita omaavien asiakkaiden lähtökohdat liikkumisen lisäämiselle? Mitkä asiat vaikuttavat taustalla? Asiakkaan taustan ymmärtäminen on lähtökohta tuloksellisen liikuntaneuvonnan toteutumiselle.

Osaa asiasi

Liikuntaneuvonta on työtapa, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan. Miten edetä erilaisten asiakkaiden kanssa? Miten voit huomioida asiakkaan sairauden mukanaan tuomat haasteet liikkumisen lisäämiselle?Miten voit hyödyntää eri sairausryhmille kehitettyjä diagnoosipohjaisia liikuntaneuvonnan muistilistoja käytännön työkaluina liikuntaneuvonnan toteutuksessa?

Tunne itsesi

Asiakkaan odottamattomat reaktiot voivat herättää sinussa turhautumista ja erilaisia tunteita. Miten tutkiva ja arvioiva työote voi auttaa turhautumisten ja tunteiden käsittelyssä sekä oman työsi kehittämisessä?


Kenelle?
Koulutus soveltuu terveysalan tai soveltavan liikunnan parissa työskenteleville ammattilaisille (esim. terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja muut liikuntaneuvontaa toteuttavat ammattilaiset)


Kesto
2 kk 23.1.–20.3.2019. Laajuus 2 opintopistettä. Lataa koulutusesite.


Verkko-ohjaajat
Annika Taulaniemi, THM, suunnittelija
Nina Merivirta-Köykkä, KM, verkkopedagogi


"Minusta koulutus oli hyvin rakennettu ja luennot ja luentomateriaalit loistavia."
"Koulutuksen aihe ja sisältö sopii kaikkeen asiakastyöhön, ei pelkästään liikuntaneuvontaan."
"Asiakastapaukset olivat mielestäni kurssin parasta antia. Niistä oppii mielestäni parhaiten."
"Opiskelu oli tehty niin helpoksi, että tällainen tietokonetumpelokin onnistui siinä." 

 

Selaa koulutuksia kuukausittain

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
Helpoin tapa ilmoittautua on täyttää kunkin koulutusesittelyn kohdalla oleva ilmoittautumislomake.

Lisätietoja: puh. 050 406 2069 tai s-posti koulutus(a)ukkinstituutti.fi

 

 

 
Edellinen muokkaus: 04.03.2019