Verkkokoulutus: Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta

Alkaa 23.01.2019
Päättyy 20.03.2019
Lähiopetuspäivät Ohjattu verkkokoulutus alkaen 23.1.2019
Paikka Verkkokoulutus Opintuutti-ympäristössä
Hinta 200 €

Haluatko saada varmuutta ja välineitä liikuntaneuvontatyöhösi?
Tule mukaan ohjattuun verkkokoulutukseen, jonka myötä ymmärrät asiakkaiden sairauksien ja liikuntarajoitteiden vaikutukset asiakkaan lähtökohtiin ja suhtautumiseen liikkumisen lisäämiseen.
Tutustut monipuolisiin tosielämän asiakasesimerkkeihin, jotka sitovat koulutuksen tietopuolen vahvasti käytännön työhön. Saat asiakastyön tueksi diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat, joiden pohjalta osaat kartoittaa asiakkaan tilannetta monipuolisesti. Muistilistoja on tehty yhteistyönä Suomen Diabetesliiton, Hengitysliiton, Reumaliiton, Selkäliiton, Neuroliiton ja Suomen Sydänliiton kanssa.


Koulutuksen keskeiset sisällöt
Tiedä asiakkaastasi
Millaisia ovat eri sairauksia ja liikuntarajoitteita omaavien asiakkaiden lähtökohdat liikkumisen lisäämiselle? Mitkä asiat vaikuttavat taustalla? Asiakkaan taustan ymmärtäminen on lähtökohta tuloksellisen liikuntaneuvonnan toteutumiselle.

Osaa asiasi

Liikuntaneuvonta on työtapa, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan. Miten edetä erilaisten asiakkaiden kanssa? Miten voit huomioida asiakkaan sairauden mukanaan tuomat haasteet liikkumisen lisäämiselle?Miten voit hyödyntää eri sairausryhmille kehitettyjä diagnoosipohjaisia liikuntaneuvonnan muistilistoja käytännön työkaluina liikuntaneuvonnan toteutuksessa?

Tunne itsesi

Asiakkaan odottamattomat reaktiot voivat herättää sinussa turhautumista ja erilaisia tunteita. Miten tutkiva ja arvioiva työote voi auttaa turhautumisten ja tunteiden käsittelyssä sekä oman työsi kehittämisessä?


Kenelle?
Koulutus soveltuu terveysalan tai soveltavan liikunnan parissa työskenteleville ammattilaisille (esim. terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja muut liikuntaneuvontaa toteuttavat ammattilaiset)


Kesto
2 kk 23.1.–20.3.2019. Laajuus 2 opintopistettä. Lataa koulutusesite.


Verkko-ohjaajat
Annika Taulaniemi, THM, suunnittelija
Nina Merivirta-Köykkä, KM,verkkopedagogi


"Koulutus tarjosi uusia näkökulmia ja toisten jutut toivat ajatuksia. Asiakastapaukset olivat kurssin parasta antia."
"Sain tietoa erilaisista sairauksista ja niiden kanssa toimimisesta käytännössä."
"Sain mukavasti työkaluja kuntoutustyöhöni." 

+ Tutustu ohjelmaan

 

Selaa koulutuksia kuukausittain

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.
Helpoin tapa ilmoittautua on täyttää kunkin koulutusesittelyn kohdalla oleva ilmoittautumislomake.

Lisätietoja saat koulutuskoordinaattorilta.

Koulutuskoordinaattori Kirsi Repo
puh. 03 2829 600 tai s-posti ukkoulutus(a)uta.fi

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.11.2017