Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)

Suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista kerätään tietoja sähköisellä kyselyllä ja objektiivisella liikemittarilla. Aikaisemmat LIITU-tutkimukset on toteutettu v. 2014 ja 2016. Keväällä 2018 tehtävään tutkimukseen on kutsuttu mukaan koululaisia (1., 3., 5., 7. ja 9.-lk) ympäri Suomea.

Liitu-tutkimuksen johtajana toimii Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta,  ja liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto ja objektiivisesta mittaamisesta UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa, ks. tutkimushakemisto.

Tarkkaa tietoa liikkumisesta ja unesta

Objektiivisiin mittauksiin käytetään UKK-instituutin liikemittaria, jossa on 3-suuntainen kiihtyvyysanturi. Päiväsaikaan kuminauhavyössä lantiolla pidettävä mittari tallentaa kaiken valveillaoloaikana tapahtuvan liikkumisen ja paikallaanolon. Keväällä 2018 liikemittaria pidetään myös ranteessa yöaikaan, jolloin ensimmäistä kertaa mitataan lasten ja nuorten unen määrää ja laatua.


Tietoa liikemittaritutkimukseen osallistuvalle


Tiedote huoltajalle:

 

Yhteystiedot:

Tiina Inkovaara
tutkimussihteeri
UKK-instituutti
tiina.inkovaara (at) uta.fi
050-5946 170

Sähköiseen kyselyyn liittyvät tiedustelut:

Anette Mehtälä
anette.mehtala (at) jyu.fi
040-8054741

 

Aikaisemmat LIITU-raportit

2016
Kokko S, Mehtälä A, toim. ; Kokko S, Hämylä R, Husu P, Villberg J, Jussila A-M, Mehtälä A, Tynjälä J, Vasankari T, tekijät. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 4, 2016.

2014
Kokko S, Hämylä R, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2, 2015

 

Millaista liikettä liikemittari mittaa?

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopisto

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 16.04.2018