LIITU-tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)

Suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista kerätään tietoja sähköisellä kyselyllä ja objektiivisella liikemittarilla. Aiemmat LIITU-tutkimukset on toteutettu vuosina 2014, 2016 ja 2018. Keväällä 2018 tehtyyn tutkimukseen kutsuttiin mukaan koululaisia (1., 3., 5., 7. ja 9. lk) ympäri Suomea.

Liitu-tutkimuksen johtajana toimii Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta, ja liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto ja objektiivisesta mittaamisesta UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa, ks. tutkimushakemisto.

Tarkkaa tietoa liikkumisesta ja unesta

Keväällä 2018 objektiivisiin mittauksiin käytettiin UKK-instituutin liikemittaria, jossa on 3-suuntainen kiihtyvyysanturi. Päiväsaikaan kuminauhavyössä lantiolla pidettävä mittari tallentaa kaiken valveillaoloaikana tapahtuvan liikkumisen ja paikallaanolon. Keväällä 2018 liikemittaria pidettiin myös ranteessa yöaikaan, jolloin ensimmäistä kertaa mitattiin lasten ja nuorten unen määrää ja laatua.

Tietoa liikemittaritutkimukseen osallistuvalle


Tiedote huoltajalle:

 

Yhteystiedot:

Tiina Inkovaara
tutkimussihteeri
UKK-instituutti
tiina.inkovaara(a)ukkinstituutti.fi
050 5946 170

Sähköiseen kyselyyn liittyvät tiedustelut:

Anette Mehtälä
anette.mehtala(a)jyu.fi
040 8054 741

 

Aikaisemmat LIITU-raportit

2016
Kokko S, Mehtälä A, toim. ; Kokko S, Hämylä R, Husu P, Villberg J, Jussila A-M, Mehtälä A, Tynjälä J, Vasankari T, tekijät. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 4, 2016.

2014
Kokko S, Hämylä R, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2, 2015

 

Millaista liikettä liikemittari mittaa?

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopisto

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 18.01.2019