Kaatumisten ehkäisy ja KaatumisSeula®-hankeseminaari Seinäjoella 20.5.2015

Ikääntyvien kaatumisten ehkäisyyn keskittyvässä seminaarissa pohditaan, voimmeko ehkäistä kaatumisia omilla teoillamme ja valinnoillamme. Päivän esityksissä kuullaan muun muassa lääkkeiden, ravitsemuksen ja liikunnan vaikutuksista kaatumisiin. Seminaari on tarkoitettu alan ammattilaisille, ikääntyvien kanssa toimivien järjestöjen toimijoille, ikääntyville ja heidän läheisilleen ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Jokaisen puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja yleiselle keskustelulle. Luentojen ohella voi kokeilla erilaisia toimintakykytestejä, joita tekevät Seinäjoen ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijat. Lisäksi KaatumisSeula-hankkeen yhteistyötahot esittelevät toimintaansa.

Seinäjoella vuosi toimintaa, Kotkassa toiminta käynnistymässä

KaatumisSeula®-hanke on saanut hyvän alun ensimmäisen toimintavuoden aikana Seinäjoella. Hankkeesta vastaa UKK-instituutti yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kolmannen sektorin toimijat ja kaupungin liikuntapalvelut tekevät oman toimintansa ohella kaatumisvaaran arviointia ja välittävät tietoa kaatumisten ehkäisyssä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on avattu KAAOS-klinikka, jossa arvioidaan iäkkään henkilön kaatumisvaara ja suunnitellaan yksilölliset ehkäisytoimenpiteet.

KaatumisSeula-hanke on käynnistynyt tänä keväänä myös Kotkassa, joka on toinen hankepaikkakunta.

KaatumisSeula®-hankeseminaari ke 20.5.2015 klo 9.15–15.30
Seinäjoki-sali, Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki

Seminaarin ohjelma

Tutustu hankkeeseen KaatumisSeulan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja

Saija Karinkanta
Saija Karinkanta
projektipäällikkö/erikoistutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti, Senior Researcher, Ph.D., PT (physical therapist (Am.) / physiotherapist (Br.)
Puh. 03 2829 223
2. Puh. 050 4345 869
Asiantuntemus
  • iäkkäiden liikunta
  • iäkkäiden suoritus- ja toimintakyky
  • kaatumisten ja murtumien ehkäisy
  • liikunta ja luusto

 

 
Edellinen muokkaus: 13.05.2015