Liikkumattomuus

Liikkumattomuus

Paikallaanolon terveysvaaroista alettiin puhua parikymmentä vuotta sitten, jolloin asia nousi esiin väestötutkimuksissa. Viime vuosikymmeninä teknologinen kehitys on vähentänyt ruumiillisia ponnistuksia niin työssä kuin vapaa-aikana. Nykyelämässä on monia istumiseen ja paikallaanoloon altistavia laitteita ja teknologioita, tutuimpia näistä ovat ruutuviihdettä tarjoavat televisio, tietokoneet ja kännykät.

Runsas istuminen näyttää altistavan pitkäaikaissairauksille, kuten sepelvaltimosairauteen, eikä vapaa-ajan liikkuminen näytä kompensoivan tätä vaaraa. Niinpä tarvitaan huomion kiinnittämistä paikallaanolon määrään ja uusia keinoja paikallaanolon vähentämiseen.

Paikallaanoloksi (sedentary behaviour) määritellään valveillaoloaikana tapahtuva istuminen ja lepäily, joille on ominaista vähäinen energiankulutus – enintään 1,5-kertainen lepoaineenvaihduntaan verrattuna.

Istu vähemmän – nouse ja jaloittele välillä -interaktiivinen juliste kertoo, millaisia haittoja pitkäaikaisella istumisella on elimistölle. Klikkaa –merkkejä kuvassa.

 

 Jos interaktiivinen kuva ei avaudu mobiililaitteellasi, katso kuva liitteestä.

 

Liiallisen istumisen haittoja

Paikallaanolon vähentäminen

Suositukset istumisen vähentämiseen

Opetuspaketti istumisen vähentämisestä

 

Lähde: Husu P, Aittasalo M, Kukkonen-Harjula K. Jaloittele välillä! - perusteluja ja ratkaisuja istumisen ja muun paikallaanolon vähentämiseen. Liikunta & tiede 2016;53(2-3):17-23.

Kirjallisuusluettelo, johon tämän osion artikkelit perustuvat.

 
Edellinen muokkaus: 29.05.2018