Terveyskunnon testaus

Terveyskunnon testaus

Terveyskunnon testaus - valitse sopivat testit (lihaskunto-, liikehallinta- ja kestävyyskunto) kohderyhmän mukaan.

UKK-terveyskuntotestit ovat monipuolinen kokonaisuus aikuisille ja ikääntyneille soveltuvia, helposti toteutettavia kuntotestejä. Koulutuksen tilaaja voi omien tarpeidensa mukaan valita testaukseen liittyvät aihealueet ja testikokonaisuuden, jotka käydään koulutuksessa läpi.

Koulutuksen aiheina ovat

  •  terveyskunnon käsite
  •  laadukkaan mittaamisen perusteet
  •  mittaustekniikka käytännössä
  •  testien turvallisuusmalli ja kuntotestaukseen liittyvien turvallisuusriskien hallinta
  •  testitulosten tulkinta ja hyödyntäminen terveysnäkökulmasta

Harjoitustyön, siitä saatavan palautteen ja luentojen avulla kehitetään liikuntaneuvontataitoja. Koulutus opettaa hyödyntämään terveyskunnon testausta yksilöllisen liikuntasuunnitelman laadinnassa ja asiakkaan liikunta-aktiivisuuden tukemisessa.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt

Koulutuspalvelut
puh. 050 4062 069
koulutus(a)ukkinstituutti.fi

 
 
Edellinen muokkaus: 09.01.2019