Liikuntatutkimus Suomessa

Liikuntatutkimus Suomessa

Hölkkääjiä ruskan keskellä

Terveysliikunnan tutkimus ja edistäminen

Suomessa liikuntatutkimusta tekevät UKK-instituutin lisäksi useat yliopistot, liikuntalääketieteen keskukset ja muut tutkimuskeskukset. Suomalaisten eri ikäryhmien fyysistä aktiivisuutta seurataan monissa kansallisissa, säännöllisesti toistettavissa väestötutkimuksissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on ohjata ja kehittää liikuntapolitiikkaa ja liikuntatieteellistä tutkimusta. Ministeriön asiantuntijaelimenä liikuntakysymyksissä toimii valtion liikuntaneuvosto ja sen jaostot.

Terveysliikuntaa edistetään valtionhallinnossa ja eri ministeriöt yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali-ja terveysministeriön kanssa tukevat kuntia sekä liikunta- ja kansanterveysjärjestöjä työn toteuttamisessa. Työtä koordinoi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä.

Uusimpia tutkimuksia

Liikuntaraportti

 

Liikkumattomuuden kustannukset

 

Liikuntatutkimuksen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa toimivan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) pelivoitoilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa ja projekteja. Valtioneuvosto päättää RAY:n avustuksista vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden ministeriöiden, lukuisten säätiöiden ja rahastojen lisäksi liikuntatutkimusta rahoittavat mm. Suomen Akatemia, Kansaneläkelaitos, Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra, Työsuojelurahasto, Tekes ja Euroopan unioni.

 Liikuntatutkimusta tekeviä organisaatioita

 

 

 
Edellinen muokkaus: 20.09.2018