Suomalaisten liikunta

Katsaus suomalaisten liikuntaan

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysisnen aktiivisuus ja kunto 2010

Tutkittua tietoa suomalaisten liikunnasta:

Tilastopalveluita

  • SotkaNet / Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
    Väestön hyvinvointi ja elintavat:,mm. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus väestöstä, Lihavuuden yleisyys
  • Findikaattori: yhteiskunnan kehityksen kuva / Tilastokeskus  
 

Uutta!


Media hanskassa: lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta, Nuoristotutkimusverkosto, 2016


Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH/ THL: Alueraporttti 2013 - 2015

Global observatory for Physical activity: country cards, 2015

The Global Matrix 2.0 on Physical Activity for Children and Youth, November 2016

LIKES: Liikkuvatko suurituloiset enemmän kuin pienituloiset? Syyskuu 2015
Kari JT, Pehkonen J, Hirvensalo M, Yang X, Hutri-Kähönen N, Raitakari OT, et al. (2015) Income and Physical Activity among Adults: Evidence from Self-Reported and Pedometer-Based Physical Activity Measurements. PLoS ONE 10(8): e0135651. doi:10.1371/journal.pone.0135651.


Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa:
LIITU-tutkimuksen tuloksia. Valtion liikuntaneuvosta, 2015

LIITU 2016

Lasten ja nuorten liikunta, tuloskortti 2016. Likes, 2016

Paajanen M (Valtion Liikuntaneuvosto): Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana - pp-esitys
MM. tuoreet tiedot (2016) lasten ja nuorten liikunnan tilasta

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus Yhteiskuntapolitiikka 4/2014

Istuminen ja terveysliikunta-suositusten toteutuminen v. 2013 ATH-tutkimus

Sport and physical activity, 2013, Special Eurobarometer Suomen tiedot

Lasten ja nuorten liikunta: Suomen tilannekatsaus 2014  ja kansainvälinen vertailu. LIKES, 2014

Korkeakoululiikunnan barometri, 2013

Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyöytyliikunnassa vuosina 2000-2012, Liikunta & tiede 2015

Sosiodemografiset erot suomalaisten hyötyliikunnassa, Liikunta & tiede 2015 

Tilastokeskus 2015: Ajassa kiinni ja irrallaan - yhteisölliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Julkaisun useimmat artikkelit pohjautuvat Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen tietoihin

 

Lisätietoa suomalaisten liikuntaharrastuksesta

Ajankäyttötutkimukset

ATH: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus

Henkilöliikennetutkimus

Ikihyvä Päijät-Häme

Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa- tutkimuskatsaus 2000–2012. Liikuntatieteellinen Seura, 2014

Nuorten terveystapatutkimus

Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013

Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyn 2008 -aineisto. Liikuntatutkimusaineistoja

Talviurheiluharrastus 2008—09

Terveys 2011 -tutkimus

WHO-Koululaistutkimus

 
 
Edellinen muokkaus: 21.09.2017