Viisaan liikkumisen työkalun kehittämishanke

Tavoite

Tavoitteena on kehittää UKK-instituutissa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa sähköinen työkalu, jonka avulla työpaikat voivat edistää työntekijöiden viisasta liikkumista (kestävien kulkumuotojen käyttö työmatkoilla). Sähköistä työkalua voidaan käyttää työpaikoilla viisaan liikkumisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 

Aikataulu

Työkalua testataan toukokuussa 2017 ja se valmistuu syyskuussa 2017.

Viksu-työkalu valmistui marraskuussa 2017.

 

Hankkeen verkkosivut

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo
Minna Aittasalo
erikoistutkija
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, Adjunct Professor, D.Sc. (Health Sciences), PT, Senior Researcher
Puh. 03 2829 267
2. Puh. 046 9222 094
Asiantuntemus
  • terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)
  • terveyttä edistävä liikunta
  • liikunnan edistämiskeinot (aikuiset, lapset, nuoret)
  • liikuntaneuvonta ja Liikkumisresepti
  • kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana liikkumisen ohjausta
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi
  • liikunnan edistämishankkeiden suunnittelu ja arviointi
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
Tutkijaryhmä Minna Aittasalo, Johanna Tiilikainen, Ismo Lapinleimu, Johanna Riippi (Tampereen kaupunki)
Yhteistyö Hanketoimijoiden lisäksi työkalun käyttöä edistetään monien kestävän liikkumisen toimijoiden, kuten Liikenneviraston, TrafiN, Motiva OY:N ja Pyöräilykuntien verkoston sekä KKI-ohjelman kautta.
Rahoittajat Trafi ja KKI-ohjelma Liikenneviraston Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen rahoituksen kautta sekä Tampereen kaupunki
Hanke alkanut 2017
Julkaisuja
Viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen - toimiiko yhteistyö? (Fintrip.fi-tutkimusverkosto) (2018)
Viksusti liikkuen töihin (Kipinät-lehti) (2018)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014