Liikunta ja rintasyöpä

Breast Cancer and Exercise

Kansallisen monikeskustutkimuksen Tampereen osatutkimus, jossa on pyritty selvittämään liikunnan vaikutusta rintasyövän sairastaneiden luun rakenteeseen, fyysiseen suorituskykyyn, painonhallintaan ja elämänlaatuun.


Tausta

Rintasyöpä on maassamme naisten yleisin ja edelleen yleistyvä syöpätauti, johon vuosittain sairastuu lähes 3800 naista. Rintasyövän parantamiseksi käytetään yhtenä liitännäishoitomuotona solunsalpaajia ja hormonaalisesti vaikuttavia lääkkeitä, kuten antiestrogeeneja ja aromataasientsyymin estäjiä. Lääkehoidon pitkäaikaiseen käyttöön liittyy joitakin haittoja, joista yksi liittyy estrogeenituotannon vähenemiseen. Haittoja ovat esimerkiksi alentunut luuntiheys ja heikentynyt fyysinen ja psyykkinen toimintakyky. Luukato vastaavasti voi altistaa myöhemmin osteoporoottisille murtumille, joiden riskiä voidaan vähentää erilaisilla pitkäkestoisilla ja hoitokustannuksia lisäävillä lääkehoidoilla.

Liikunnalla ja ohjatulla harjoittelulla on todettu olevan monipuolisia terveysvaikutuksia, kuten esimerkiksi lihaskunnon parantumista ja kaatumisriskin vähenemistä.

 

Tavoitteet

UKK-instituutissa toteutettava tutkimus on ollut osa laajaa BREX-tutkimusta. Tutkimuksessa on selvitetty rintasyövän sairastaneiden, liitännäishoitoa (hormoni-, solunsalpaaja- ja/tai sädehoito) saaneiden naisten avulla intensiivisen aerobisen liikunnan vaikutusta luun rakenteeseen, fyysiseen suorituskykyyn, painonhallintaan ja elämänlaatuun. Lisäksi selvitettiin muiden sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien, ehkäisyä ja liikuntaintervention kustannustehokkuutta.

 

Aineisto

Tutkimuksen Tampereen osuuteen on osallistunut yhteensä 90 naista ja se on tehty UKK-instituutissa yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Pirkanmaan syöpäyhdistyksen kanssa.
Liikuntaryhmäläiset osallistuivat kerran viikossa ohjattuun liikuntaan, minkä lisäksi heidän toivottiin suorittavan annettu kotiharjoitteluohjelma itsenäisesti kolmesti viikossa.

 

Tuloksia

Suomen Lääkärilehden uutinen 10.11.2011: Liikunta estää rintasyöpäpotilailla luukatoa.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Riitta Luoto, Riku Nikander, Harri Sievänen, Mikael Fogelholm, Tiina Saarto (HYKS), Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen (Tays), Tiina Oivanen (Syöpäjärjestöt)
Yhteistyö Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (HYKS), Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays), Syöpäjärjestöt
Rahoittajat Suomen Akatemia
Eettinen toimikunta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) eettinen toimikunta 27.7.2005 ja 6.9.2005 (Dnro 269/E6/05). Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 4.10.2005 (ETL-koodi 05167)
Hanke alkanut 2004
KV-rekisterin tunnus NCT00639210
Julkaisuja
Obesity and physical inactivity are related to impaired physical health of breast cancer survivors (2013)
Effectiveness of a 12-month Exercise Program on Physical Performance and Quality of Life of Breast Cancer Survivors (2012)
Effect of exercise on bone structural traits, physical performance and body composition in breast cancer patients (2012)
Effect of supervised and home exercise training on bone mineral density among breast cancer patients (2012)
Quality of life and physical performance and activity of breast cancer patients after adjuvant treatments. (2011)
Recruitment of breast cancer survivors into a 12-month supervised exercise intervention is feasible (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014