Liikunnan vaikutus vaihdevuosioireisiin — satunnaistettu harjoittelututkimus

Effect of physical activity on menopausal symptoms — a randomized clinical trial

Tavoitteellisen, sykeohjatun liikuntaharjoittelun vaikutusta vaihdevuosi-ikäisten hyvinvointiin, erityisesti vaihdevuosioireilun määrään, elämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn selvittävä liikuntaharjoittelututkimus.


Tausta ja tavoite

UKK-instituutissa käynnistyi keväällä 2009 tutkimus, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, voidaanko liikunnalla vähentää vaihdevuosioireita. Liikuntainterventio on osa laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa, useammasta osatutkimuksesta koostuvaa tutkimuskokonaisuutta "Vaihdevuosioireet, elämänlaatu ja elintavat", joka toteutetaan yhteistyönä eri tahojen kanssa. Tutkimuskokonaisuudessa on tavoitteena selvittää elintapojen muutoksen vaikutuksia vaihdevuosioireisiin ja elämänlaatuun.

UKK-instituutissa käynnistynyttä liikuntatutkimusta rahoittavat Suomen Akatemian lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, Yrjö Jahnssonin Säätiö ja Juho Vainion Säätiö.

 

Astelma ja aineisto

Vuonna 2008 toteutettiin hankkeen esitutkimus, jonka avulla suunniteltiin varsinaisen harjoittelututkimuksen liikuntaohjelma. Tammikuussa 2009 tutkittavia haettiin lehti-ilmoituksella ja mukaan on valittu noin 200 vähän liikkuvaa, vaihdevuosioireista 40—60-vuotiasta naista, jotka on satunnaistettu kahteen ryhmään. Intervention kesto on kuusi kuukautta, jonka aikana toteutetaan liikuntaharjoittelua ja ryhmätapaamisia.

Tutkimuksen aikana ei ole tarkoitus laihtua tai laihduttaa eikä aloittaa tai käyttää vaihdevuosien hormonikorvaushoitoa. Hormonikorvaushoidon käytöstä tulee olla kulunut vähintään 3 kuukautta ennen tutkimuksen aloittamista. Kaikille tutkittaville suoritetaan mittaukset ja testit tutkimuksen alussa ja lopussa. Tutkittavat saavat verinäytetiedot (Kol, HDL-kol, LDL-kol, Hb, TSH, FSH) ja muut mittaukset (DXA, ortostaattinen koe, kävelytesti) korvauksetta. Tutkittavien työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua selvitetään alussa ja lopussa kerättävällä kyselylomakkeella ja valideilla mittareilla (SF-36).

Liikunnan vaikutus vaihdevuosioireisiin — esitutkimus>>

 

Tamperelainen kaupunkilehti TORI uutisoi 10.8.2011 tutkimuksen tuloksista.

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Riitta Luoto, Kirsi Mansikkamäki, Clas-Håkan Nygård (TaY), Jaana Moilanen (TaY), Reetta Heinonen (TaY), Eija Tomas (PSHP), Tomi Mikkola (HUS), Anna-Mari Aalto (THL).
Yhteistyö Tampereen yliopiston (TaY) terveystieteen laitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Rahoittajat Suomen Akatemia, opetus- ja kulttuuriministeriö, Yrjö Jahnssonin säätiö, Juho Vainion Säätiö
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 11.12.2007 ja 2.12.2008 (ETL-koodi R07199)
Hanke alkanut 2009
KV-rekisterin tunnus ISRCTN54690027
Julkaisuja
Liikunta on hyvä vaihtoehto vaihdevuosivaivojen lievittämiseen (2016)
Physical training and quality of life among women during menopause (2016)
Hot flushes among aging women: a 4-year follow-up study to a randomised controlled exercise trial (2016)
Long-term effect of physical activity on health-related quality of life among menopausal women (2015)
Cost-effectiveness of physical activity among women with menopause symptoms (2015)
Long-term effect of physical activity on menopause-related quality of life (2015)
Physical activity and quality of life during menopausal transition and postmenopause (2015)
Physical activity and menopause-related quality of life (2014)
Effect of physical exercise on work ability and daily strain in symptomatic menopausal women (2014)
Physical activity and change in quality of life during menopause (2013)
Sleep quality and aerobic training among menopausal women (2012)
Vaihdevuodet eivät ole viihdettä (2012)
Effect of aerobic training on menopausal symptoms (2012)
Kuumien aaltojen naiset hyötyvät liikunnasta (2011)
Effect of aerobic training on hot flushes and quality of life: a randomized controlled trial (2011)
Effects of aerobic training on quality of sleep among menopausal women (2011)
Elintapojen merkitys vaihdevuosi-iässä (2011)
Liikkuva nainen voi paremmin - läpi elämän (2010)
Prevalence of menopause symptoms and their association with lifestyle among Finnish middle-aged women (2010)
Secular trend in the menopausal age in Finland 1997-2007 and correlation with socioeconomic, reproductive and lifestyle factors (2010)
Hot flushes and quality of life during menopause. Commentary (2009)
Pilleri, pururata vai positiivinen asenne? (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014