Luustomittausten luotettavuus ja soveltuminen liikuntatutkimuksiin

Evaluation and development of bone densitometry

Yleisesti käytössä olevien, luun rakenteellisia ominaisuuksia selvittävien tutkimusmenetelmien (DXA, pQCT, MRI) luotettavuutta ja tulosten biomekaanista tulkintaa selvittävä useista eri projekteista koostuva tutkimuskokonaisuus.


Tausta

Osteoporoosin seurauksena luun mineraalimäärä vähenee ja sen rakenne tulee heikommaksi, mikä lisää luun murtumisalttiutta. Luun kolmiulotteinen rakenne, erityisesti kuoriluun paksuus ja muoto, on luun lujuuden kannalta ratkaiseva tekijä.

Jotta osteoporoosia ennaltaehkäisevien toimien (mm. liikunta ja ravitsemus) vaikutusta luun rakenteeseen voitaisiin kunnolla arvioida, tarvitaan luotettava ja tarkoituksenmukainen tutkimusmenetelmä. Nykyisin osteoporoosin tutkimisessa eniten käytetyn luuntiheysmittauksen (DXA) avulla luun rakennetta ei voida riittävän luotettavasti tutkia. Sen sijaan magneettikuvauksen (MRI) mahdollisuudet luun kuoriluun rakenteen tutkimiseksi näyttävät hyvin lupaavilta.

 

Tavoitteet

Tavoitteena on määrittää magneettikuvauksen toistettavuus ja tarkkuus reisiluun kaulan ohutseinäisen kuoriluurakenteen kuvaamisessa sekä osoittaa sen yhteys luuntiheysmittauksiin. Lisäksi pyritään osoittamaan magneettikuvauksen kyky erotella terveet ja osteoporoosia sairastavat toisistaan sekä sen kyky erotella lujuudeltaan erilaisia luustorakenteita toisistaan. Samalla selvitetään magneettikuvauksen herkkyys ilmaista lujuuden kannalta merkittäviä muutoksia kuoriluun rakenteessa.

 

Aineisto

Tutkimukseen osallistuu eri-ikäisiä vapaaehtoisia henkilöitä, joille tehdään sekä lonkan magneettikuvaus että luuntiheysmittaus joko UKK-instituutin muiden tutkimusten yhteydessä tai tätä hanketta varta vasten suunnitelluissa tutkimuksissa.

Tutkimuksen tuloksia julkaistaan luualan ja radiologian kansainvälisissä julkaisusarjoissa.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Harri Sievänen
Harri Sievänen
tutkimusjohtaja
tekniikan tohtori, Research Director, Adjunct Professor, Sc.D.
Puh. 03 2829 237
2. Puh. 050 4360 452
Asiantuntemus
  • lääketieteellisen tekniikan dosentti (Tampereen yliopisto)
  • luuston tutkiminen ja kuvantaminen
  • liikkumisen ja liikkumattomuuden mittaaminen ja analysointi
  • fysiologisten signaalien käsittely ja analysointi
  • säteilyn käytön vastaava johtaja
Tutkijaryhmä Harri Sievänen, Herb Bolotin, Tom Beck, Heather Mckay, Teppo Järvinen (TAYS), Sulin Cheng (JY)
Yhteistyö RMIT (School of medical sciences, University of Melbourne, Dept. of physics), Erasmus yliopisto (Rotterdam), Johns Hopkins yliopisto; Department of Radiology, HKIN/UBC, Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), Jyväskylän yliopiston
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 14.1.2003
Hanke alkanut 1992
Julkaisuja
Bone structural analysis with pQCT (2015)
An open source approach for regional cortical bone mineral density analysis (2011)
Enhanced bone structural analysis through pQCT image preprocessing (2010)
Bone densitometry and true BMD accuracy for predicting fractures: what are the alternatives? (2010)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014