Polvi- ja nilkkavammoja ennustavat tekijät sekä vammojen ehkäisy nuorilla urheilijoilla. Kolmen vuoden prospektiivinen seuranta.

Urheilijoiden liiketaitoja, lihaskuntoa ja terveyttä selvittävä tutkimus, jossa tavoitteena on löytää polvi- ja nilkkavammojen syntyyn liittyviä fyysismotorisia riskitekijöitä ja edelleen kehittää harjoituksellisia menetelmiä vammariskien pienentämiseksi.

Tavoite

Tavoitteena on tutkia suosituissa joukkuepalloilulajeissa sattuvien äkillisten ja rasitusvammojen anatomisia, fysiologisia, biomekaanisia ja perinnöllisiä riskitekijöitä sekä kehittää urheilijoiden liikehallinnan ja lihastasapainon arviointiin luotettavia mittareita, joilla vammojen riskitekijät voidaan tunnistaa tarkemmin.

Toteutus, aineistot ja menetelmät

Tutkimus toteutetaan vuosina 2011-2014. Tutkimushenkilöt rekrytoidaan Tampereen alueen urheiluseuroista (150-200 pelaajaa per vuosi). Pelaajat osallistuvat taitoja ja fyysistä kuntoa mittaaviin testeihin (mm. 3D-liikeanalyysi lajinomaisista liikesuorituksista, antropometria sekä liikkuvuus-, tasapaino-, voimatestit) kunkin seurantavuoden alussa ja täyttävät esitietolomakkeen, jolla kartoitetaan pelaajien taustatietoja (mm. aikaisemmat vammat, terveydentilanne, elämäntavat, pelivuodet, sarjataso, muut lajit). Testien jälkeen kerätään vuoden ajan tietoa harjoittelun ja kilpapelien määrästä sekä urheiluvammoista. Tutkimuksen päätulosmuuttujina ovat äkilliset polvi- ja nilkkavammat. Sekundaarimuuttujina ovat kaikki muut pelaajille sattuvat äkilliset vammat ja rasitusvammat. Testituloksista ja pelaajien taustatiedoista analysoidaan mitkä muuttujat altistavat näille vammoille.

Norjassa Oslo Sports Trauma Research Centerissä on toteutettu identtinen tutkimushanke (2006-2012) ja näiden kahden maan tutkimusaineistot on tarkoitus myöhemmin yhdistää laajempia analyysejä varten.

Hyödyntäminen

Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle riskitekijöiden tuntemisesta. Tämän tutkimushankkeen kautta kehitetään luotettavia mittareita vammoille altistavien tekijöiden tunnistamiseen. Riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja sitä kautta vammojen ehkäisy lisää nuorten liikunnanharrastajien terveyttä ja pienentää vammoista yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

 

Tutkimuksen kuvaus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kotisivuilla.  OKM on hankkeen päärahoittaja.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Kati Pasanen
Kati Pasanen
tutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti
Asiantuntemus
  • urheilijoiden fyysismotorinen harjoittelu
  • liikuntafysiologia
  • liikuntavammat ja niiden ehkäisy

Tutkijaryhmä Kati Pasanen, Jari Parkkari, Tommi Vasankari, Pekka Kannus, Janne Avela (JY), Ari Heinonen (JY), Urho Kujala (JY), Jarmo Perttunen (TAMK), Terho Lehtimäki (TY), Grethe Myklebust, Tron Krosshaug, Roald Bahr
Yhteistyö Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) at Norwegian School of Sports Sciences, Tampereen yliopisto (TY), Jyväskylän yliopisto (JY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 17.12.2010 ja 4.1.2011 (ETL-koodi R10169)
Hanke alkanut 2011
Julkaisuja
Sagittal plane hip, knee and ankle biomechanics and the risk of ACL injuries (2018)
Dynaamisen tasapainon hallinnan ja polven akuutin, ilman kontaktia tapahtuvan eturistisidevamman välinen yhteys (2018)
Rasitusvammat nuorilla palloilulajien urheilijoilla (2017)
Determining risk factors for acute lower extremity injuries in team sports with lasso regression (2017)
Landing with less hip flexion is associated with increased risk of ACL injuries in young female team sport players (2017)
Epidemiology of overuse injuries in youth team sports (2017)
Epidemiology of overuse injuries in youth team sports: a 3-year prospective study. (2017)
Vammariski on korkea nuorten koripallossa ja salibandyssä (2017)
Stiff landings are associated with increased acl injury risk in young female basketball and floorball players: Response (2017)
No association between static and dynamic postural control and ACL injury risk among female elite handball and football players (2017)
Liikehallinnan merkitys vammojen ehkäisyssä nuorilla palloilutalajien harrastajilla (2017)
Prevention of injuries among youth team sports: the role of decreased movement control as a risk factor (2017)
High ankle injury rate in adolescent basketball (2017)
Stiff landings are associated with increased ACL injury risk in young female basketball and floorball players (2016)
Polven hallinnan arviointi yhden jalan kyykky -testissä (2016)
Incidence of back injuries in youth floorball and basketball: a prespective three-year follow-up. (2016)
Voimaominaisuuksien yhteys urheiluvammariskiin salibandy- ja koripallopelaajilla. (2016)
Incidence, type and severity of injuries among young basketball players (2016)
Leppänen M, Pasanen K, Kujala UM, Kannus P, Vasankari T, Parkkari J. (2016)
Biomechanical characteristics of vertical drop jump test and the risk of ACL injury in young female basketball and floorball players (2016)
Knee control and jump-landing technique in young basketball and floorball players (2016)
Polven hallinta ja pudotushypyn suoritustekniikka nuorilla koripallon ja salibandyn pelaajilla (2016)
Eturistisidevammojen biomekaaniset riskitekijät nuorilla naispalloilijoila (2016)
Knee control and jump-landing technique in young basketball and floorball players (2016)
Predictors of lower extremity injuries in team sports (PROFITS-study): a study protocol (2015)
Low back pain in young basketball and floorball players (2015)
Juoksu- ja kävelytyyli näkyy nivelten kuormittumisessa ja kulumisessa (2015)
The effects of locomotor pattern diversity and ageing on the lower limb joint mechanics and loading during human walking and running (2015)
Overuse injuries in youth basketball and floorball (2015)
Low back pain in young team sport players (2015)
Low back pain in youth team sports (2015)
Elämäntapamuuttujien yhteydet urheiluvammoihin joukkuepalloilulajeissa (2014)
Self-reported 12-month overuse injury history in youth basketball and floorball (2014)
Äkilliset liikuntavammat yleisiä palloilulajeja harrastavilla nuorilla (2014)
Relationship between frontal plane knee angle and subjective assessment of knee control during a single-leg squat (2014)
UKK-instituutisssa tutkitaan nuorten urheilijoiden liiketaitojen ja lihaskunnon yhteyksiä urheiluvammoihin (2014)
Selkäkipujen yleisyys joukkuepalloilulajeissa. (2014)
Efffects of striking strategy on lower extremity loading during running. (2014)
Forefoot strikers exhibit lower running-induced knee loading than rearfoot strikers (2013)
Päkiäaskellus vähentää polven kuormitusta juoksussa (2013)
Associations between different gait strategies and knee adduction moment (2013)
Tyypilliset urheiluvammat nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla (2012)
Urheiluvammat tutkimuksen kohteena (2011)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014