Vähän liikkuvien liikuntaneuvonta (VÄLINE)

Yksivuotisessa hankkeessa kehitetään vähän liikkuvien liikuntaneuvontaa 2—3 terveyskeskuksessa Pirkanmaalla. Kehittämisen työvälineenä käytetään Liikkumisreseptiä ja Liikuntaneuvonta yhteiseksi asiaksi -työkirjaa ja siihen liittyvää tukimateriaalia.

Lähtökohta

Vuosina 2010-11 UKK-instituutissa toteutui Liikuntaneuvonnan tutkimus- ja kehittämishanke (LIREKE), jossa arvioitiin tutorointiin perustuvaa toimintatapaa liikuntaneuvonnan ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämiseksi. Liikuntaneuvonnan työvälineenä käytettiin Liikkumisreseptiä (www.ukkinstituutti.fi/liikkumisresepti) ja hankkeeseen osallistui neljä pirkanmaalaista terveyskeskusta.

Kokemukset tiivistettiin Liikuntaneuvonta yhteiseksi asiaksi -työkirjaksi, joka auttaa työyhteisöä arvioimaan ja kehittämään liikuntaneuvonnan käytäntöjä ja yhteistyötä Liikkumisreseptin avulla. Hankkeessa myös päivitettiin Liikkumisresepti-lomake ja siihen liittyvä tukimateriaali vastaamaan tuoreinta terveysliikunnan tutkimustietoa. Lisäksi materiaalin ulkoasu yhtenäistettiin ja se saatettiin sähköiseen muotoon.

Käynnistyvä yksivuotinen VÄLINE-hanke hyödyntää LIREKE-hankkeen kokemuksia, tuloksia ja kehittämisen työvälineeksi tuotettua työkirjaa ja siihen liittyviä materiaaleja.

Tavoite

VÄLINE-hankkeen tavoitteena on arvioida Liikuntaneuvonta yhteiseksi asiaksi -työkirjan ja siihen liittyvän tukimateriaalin toimivuutta paikallisen liikuntaneuvonnan kehittämis- ja juurruttamistyössä sekä työkirjan avulla toteutettujen paikallisten liikuntaneuvonnan kehittämistoimien onnistumista. Lisäksi hankkeessa levitetään terveysliikunnan tietoa ja liikuntaneuvonnan hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti yhteistyössä Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelman kanssa.

Hankkeen toteuttaminen

OSA 1. "Liikuntaneuvonta yhteiseksi asiaksi" -työkirjan toimivuus ja liikuntaneuvonnan paikallisten kehittämistoimien onnistuminen

Hanke toteutuu yhteistyössä 2-3 pirkanmaalaisen terveyskeskuksen kanssa. Terveyskeskus käynnistää liikuntaneuvonnan kehittämisprosessin kohdentaen sen vähän liikkuviin. Terveyskeskuksiin nimetään vastuuryhmä, joka vastaa käytännön kehittämistoimien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vastuuryhmään kuuluu edustaja kaikista niistä ammattiryhmistä, joita liikuntaneuvonta koskee. Kehittämistyön tukena on hankkeen tutkija "tutor" ja "Liikuntaneuvonta yhteiseksi asiaksi" -työkirja. Hankkeen päättyessä terveyskeskus päättää, miten kehittämistoimintaa jatketaan.

OSA 2. Terveysliikunnan tiedon ja liikuntaneuvonnan hyvien käytäntöjen levittäminen

Syksyllä 2013 toteutuu liikuntaneuvonnan koulutuskiertue yhteistyössä Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelman ja Liikunnan aluejärjestöjen (Valo ry) kanssa. Seitsemällä paikkakunnalla koulutus kokoaa terveys-, sosiaali- ja liikunnantoimijat yhteen, auttaa tunnistamaan liikuntaneuvonnan yhteistyö- ja kehittämistarpeita ja tarjoaa keinoja yhteistyön käynnistämiseen. Koulutuspäivässä ovat esillä myös UKK-instituutin tietopalvelut ja Terveysinfo.

Koulutuksen ennakkotehtävä, toiminnalliset työpajat ja koulutuspalaute keräävät tietoa toimijoiden liikuntaneuvonnan osaamistarpeista ja tarkentavat liikuntaneuvonnan kehittämistyön tarpeita ja edellytyksiä terveydenhuollossa. Kerätyn tiedon avulla on mahdollista suunnitella ohjaus- ja koulutuskokonaisuus liikuntaneuvonnan kehittämiseksi.

Hanke päättyy joulukuussa 2013. Hankkeen tuloksia ja kokemuksia esitellään kansallisissa ammattilehdissä ja seminaareissa.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Erja Toropainen, Minna Aittasalo, Katriina Kukkonen-Harjula, Marjo Rinne, Tommi Vasankari
Yhteistyö Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma
Rahoittajat Sosiaali- ja terveysministeriö
Hanke alkanut 2013
Hanke päättynyt 2013

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014