Liike elämään – tutkimus henkilöstöliikunnan kehittämiseksi työpaikoilla

Tutkimuksessa autetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan itselleen henkilöstöliikunnan toimintamalli. Lisäksi arvioidaan kehitettyjen toimintamallien toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Lähtökohta

Liikunnalla on keskeinen merkitys yleisimpien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Terveyden edistämisen lisäksi liikunta voi myös vaikuttaa myönteisesti työkykyyn ja työssä jaksamiseen. Liikunnan edistämisen tulisikin kuulua kaikenkokoisten yritysten toimintakulttuuriin.

Tavoite

Tutkimuksessa autetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan itselleen henkilöstöliikunnan toimintamalli sekä arvioidaan kehitettyjen toimintamallien toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Hankkeen toteuttaminen

Tutkimus toteutetaan osana Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (Valo) koordinoimaa "Liike elämään" henkilöstöliikunnan valtakunnallistamishanketta (www.liikeelamaan.fi). Tutkimuksen suunnittelusta ja arvioinnista vastaavat UKK-instituutti ja Työterveyslaitos ja käytännön toteutuksen hoitavat Valo sekä liikunnan aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja Etelä-Savon liikunta ry. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aluejärjestöjen terveysliikuntavastaavat rekrytoivat kukin 3 - 5 pientä ja keskisuurta yritystä tutkimukseen (yhteensä noin 400 työntekijää). Rekrytoinnista pidetään kirjaa ja siitä täytetään kysely. Kuhunkin yritykseen nimetään kehittämisryhmä, joka vastaa henkilöstöliikunnan toimintamallin luomisesta. Kehittämistyötä tuetaan startti- ja purkupäivillä, väli- ja päätösseminaareilla, erilaisella materiaalilla sekä aluejärjestöjen terveysliikuntavastaavien yrityskäynneillä.

Kehittämistyön toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan kussakin yrityksessä moniulotteisesti (työntekijä, työ, työyhteisö, organisaatio, työterveyshuolto) ennen kehittämistyön alkamista ja noin vuosi kehittämistyön käynnistämisen jälkeen. Työterveyshuollon ja organisaation tason mittareita ovat Valon henkilöstöliikunnan sertifikaattikysely ja yritysten kuukausittaiset puhelinhaastattelut kehittämistyön sujumisesta. Työyhteisö- ja työntekijätason mittareina käytetään työntekijäkyselyä ja liikemittaria.

Tutkimuksen hyödynnettävyys

Yritykset saavat tutkimuksesta tukea henkilöstöliikuntansa kehittämiseen ja arvioimiseen. Tutkimus raportoidaan vuonna 2015. Tuloksia ja tutkimuksen aikana kehitettyjä henkilöstöliikunnan tukitoimia levitetään julkaisuina ja sähköisinä työkaluina. Tutkimustuloksista pyritään julkaisemaan myös 1-2 kansainvälistä tieteellistä artikkelia.

 

Tiedotteet

Pk-yrityksissä onnistuttiin lisäämään liikkumista ja vähentämään istumista 2.5.2017

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Minna Aittasalo
Minna Aittasalo
erikoistutkija
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti
Puh. 03 2829 267
2. Puh. 046 9222 094
Asiantuntemus
  • terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)
  • terveyttä edistävä liikunta
  • liikunnan edistämiskeinot (aikuiset, lapset, nuoret)
  • liikuntaneuvonta ja Liikkumisresepti
  • kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana liikkumisen ohjausta
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi
  • liikunnan edistämishankkeiden suunnittelu ja arviointi
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
Yhteistyö Työterveyslaitos Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (Valo) Etelä-Savon liikunta ry Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hanke alkanut 2013
Julkaisuja
Moving to business - changes in physical activity and sedentary behavior after multilevel intervention in small and medium-size workplaces (2017)
Henkilöstöliikunnan sähköinen työkirja (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014