Tutkimus

Täsmäliikuntaa TULE-ongelmiin -kehittämishanke

Hankkeessa tuotetaan opetukseen ja liikuntaneuvontaan materiaalia, jonka avulla voidaan kouluttaa TULE-oireisten liikuntaneuvojia ja liikunnanohjaajia.

Lähtökohta

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja oireet ovat merkittävä syy työstä poissaoloihin, pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen ja ennenaikaiseen eläkkeelle siirtymiseen. Työikäisillä yleisiä ongelmia ovat erityisesti lanneselkäsairaudet, niskahartiaoireyhtymä ja polvennivelrikko. Polven ja lonkan nivelrikko heikentävät etenkin yli 55-vuotiaiden liikkumis- ja toimintakykyä. Nuorilla niska, olkapää ja selkäkivut ovat viime vuosikymmenen aikana lisääntyneet.

Tule-vaivoissa useat erilaiset vaaratekijät vaikuttavat samanaikaisesti:

 1. mekaaninen ylikuormitus tai vamma
 2. elintapoihin liittyvät lihavuus ja liian vähäinen liikunta
 3. tule-kivun voimakas yhteys psyykkisiin oireisiin (masennus ja jännittyneisyys).

Liikunta on halpa ja vaikuttava lääke tule-sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Tavoitteet

Kolme vuotta kestävän TULI-hankkeen tavoitteena on edistää liikuntaneuvojien (liikunnan ohjauksen perustutkinto) ja liikunnanohjaajien (liikunnan ammattikorkeakoulututkinto) taitoja ohjata tule-oireita kokevien aikuisten harraste-, kunto-, terveys- ja työpaikkaliikuntaa. Päämääränä on lisätä tule-oireisten henkilöiden omaehtoista liikuntaa.

Tule-oireisen liikunnanohjaus edellyttää henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivan liikunnan laatua ja määrää määriteltäessä tarvitaan myös fyysisen kunnon ja sen eri osatekijöiden arviointia ja mittaamista. Tule-oireista asiakasta on tärkeää kannustaa ja ohjata fyysiseen aktiivisuuteen, koska se usein edistää merkittävästi hänen elämänlaatuaan sekä työ- ja toimintakykyään.

Toteuttaminen

Hankkeessa tuotetaan opetukseen ja liikuntaneuvontaan materiaalia, joka mahdollistaa TULI-liikuntahankkeen sisällön juurruttamista osaksi liikunta-alan oppilaitosten opetussuunnitelmia ja käytäntöjä. Materiaalit luovat tule-oireisten henkilöiden liikuntaneuvontaan ja liikunnan ohjaukseen turvallisia ja yhtenäisiä toimintamalleja.

Keskeiset sisällölliset aihealueet ovat:

 1. tule-kipuja kokevan asiakkaan liikuntaneuvonta, joka kannustaa fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan
 2. biomekaanisesti turvallisten perusliikemallinen keskeiset periaatteet ja soveltaminen lihaskuntoharjoitteluun
 3. tule-oireisen liikunnan turvallisuuden varmistaminen ja yksilöllinen annostelu
 4. liikuntavammojen ehkäisy.

Hankkeessa tuotetaan liikepankki, joka perustuu biomekaanisesti turvallisesti toteutettaviin harjoitteisiin ja toiminnallisiin liikemalleihin. Liikepankki on tarkoitettu kotiharjoitteluun ja harjoitteluun, jossa käytetään yleisiä kuntosalilaitteita ja muita lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittäviä perusvälineitä.

TULI-hankkeen ohjausryhmä koostuu UKK-instituutin asiantuntijoiden lisäksi liikunta-alan oppilaitosten opettajista, liikuntaa kunnissa/yrityksissä ohjaavista ammattilaisista ja järjestöjen asiantuntijoista. Ohjausryhmä määrittää hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet ja tuotettavien opetus-, täydennyskoulutus- ja liikuntaneuvontamateriaalien sisällöt ja toteutustavan (videot, power-point esitykset, opaslehtiset, vuorovaikutteiset sähköiset materiaalit jne.). UKK-instituutti vastaa ohjausryhmässä sovitun materiaalin tuottamisesta.

TULI-hankkeen toteutus 1.4.2012 - 31.3.2015

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Jaana Suni
Jaana Suni
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori
Puh. 050 373 0253
Asiantuntemus
 • terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)
 • aikuisväestön terveyskunnon ja fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi
 • terveysliikunnan annostelu terveyskunnon eri osa-alueilla
 • selän terveys
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hanke alkanut 2012
Hanke päättynyt 2015

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019