Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla

Risk factors of injuries and injury prevention in youth football

Rasitusvammojen ja äkillisten vammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisymahdollisuudet jalkapallon junioripelaajilla.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia liikuntavammojen anatomisia, fysiologisia, psykososiaalisia ja olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä sekä vammojen ehkäisymahdollisuutta neuromuskulaarisen harjoittelun avulla. Tutkimuksessa kehitetään myös luotettavia mittareita lasten liikehallinnan ja lihastasapainon arviointiin. Lisäksi kartoitetaan interventioryhmän harjoittelumyönteisyys ja sitoutuminen harjoitteluun. Tutkimus toteutetaan vuosina 2013 - 2015.

Toteutus, aineistot ja menetelmät

Tutkimus toteutetaan Eerikkilässä toimivan Sami Hyypiä Akatemian (SHA) jalkapallon harrastajilla. Mukana on nuoria jalkapallonharrastajia, tyttöjä ja poikia (n=1500). SHA:ssa seurataan pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä testileireillä. Seurantamenetelmiin kuuluu jalkapallossa kansainvälisesti käytössä olevia mittareita yleistaitojen, jalkapallotaitojen, pelikäsityksen, fyysisen kunnon ja psyykkisten ominaisuuksien seurantaan.

Terve Futaaja -tutkimus toteutetaan SHA-projektiin vuosille 2013 - 2015 valittujen jalkapalloseurojen pelaajien parissa. SHA-leirien yhteydessä juniorit (10 - 14-vuotiaiden ikäluokat) suorittavat tutkimuksen testit, joilla mitataan nivelten liikkuvuutta, lihasten venyvyyttä, tasapainoa ja liikehallintaa. Testien jälkeen kerätään prospektiivisesti tiedot liikuntavammoista sekä harjoittelun ja kilpapelien määristä.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (2013 - 2014) tutkitaan vammojen epidemiologiaa ja riskitekijöitä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimusseurat satunnaistetaan harjoitus- ja kontrolliryhmään. Tammikuussa 2015 harjoitusryhmä aloittaa 20 viikon pituisen harjoitusintervention. Kontrolliryhmä ohjeistetaan jatkamaan harjoittelua entiseen tapaan. Tulosmuuttujina ovat liikuntavammat ja niiden riskitekijät (mm. mitatut fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet) sekä suhtautuminen ja sitoutuminen harjoitteluun.

Hyödyntäminen

Hypoteesina on, että tutkimuksen interventioon osallistuvien lasten liikehallinta ja lihastasapaino paranee, jolloin vammoille altistavien virhekuormitusten määrä ja edelleen vammojen ilmaantuminen vähenee. Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lapsilla lisää terveyttä ja hyvinvointia sekä luo vankempaa pohjaa yksilön elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelle ja liikuntamyönteisyydelle. Vammojen ehkäisy myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Kati Pasanen
Kati Pasanen
tutkija
filosofian tohtori, fysioterapeutti
Asiantuntemus
  • urheilijoiden fyysismotorinen harjoittelu
  • liikuntafysiologia
  • liikuntavammat ja niiden ehkäisy

Tutkijaryhmä Kati Pasanen, Tommi Vasankari, Sari Aaltonen (HY), Hannele Forsman (JY ja SHA), Urho Kujala (JY), Niilo Konttinen (KIHU), Pekka Kannus, Jari Parkkari, Kathrin Steffen (OSTRC), Roald Bahr (OSTRC), Mari Leppänen, Anu Räisänen
Yhteistyö Sami Hyypiä Akatemia (SHA), Suomen Palloliitto, KIHU, Helsingin yliopisto (HY), Jyväskylän yliopisto (JY), Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) at Norwegian School of Sports Sciences
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (VTR)
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 10.9.2013 (ETL-koodi R13110)
Hanke alkanut 2013
KV-rekisterin tunnus ISRCTN14046021
Julkaisuja
Association between frontal plane knee control and lower extremity injuries (2018)
The effects of warm-up programmes on injury prevention and performance in adolescents´ football players (2016)
10 - 15 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yteys ketteryytteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa (2016)
Nuorten salibandyharrastajien alaraajojen lihasten maksimaalisen voimantuoton puolieron vaiktuus äkillisten polvivammojen ilmaantuvuuteen (2016)
Osgood-Schlatterin ja Severin taudin ilmaantuvuus ja vaikutus harjoitteluun 9 - 13 -vuotiailla suomalaisilla jalkapallonpelaajilla (2016)
Nuorten jalkapalloilijoiden alaselkävammat (2016)
Single-leg squat as a tool to evaluate young athlete's frontal plane knee control. (2016)
Terve Futaaja -tutkimus on käynnissä (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014