Liikuntaneuvonta terveydenhuollossa -barometri (2014–16)

Hankkeessa tuotetaan valtakunnallista tietoa liikuntaneuvonnan toteutumisesta terveydenhuollossa.

Hankkeessa kerättyä valtakunnallista tietoa liikuntaneuvonnasta hyödynnetään liikuntaneuvonnan kehittämisessä sosiaali- ja terveysalan ammatillisissa perustutkinnoissa ja täydennyskoulutuksessa.

Lähtökohta

Liikuntaneuvontaa terveydenhuollon ammattilaisten työssä on Suomessa tutkittu vähän. Tiedetään, että liikkumisesta keskustellaan vastaanottotyössä, mutta vain lyhyesti ja yleisellä tasolla. Valtakunnalliset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta (Muutosta liikkeellä!) painottavat liikuntaneuvonnan kehittämistarvetta terveydenhuollossa. Kehittämisen tueksi tarvitaan systemaattista ja kattavaa seurantatietoa.

Tavoite

  1. tuottaa valtakunnallista seurantatietoa liikuntaneuvonnan toteutumisesta terveydenhuollossa
  2. hyödyntää seurantatietoa liikuntaneuvonnan käytänteiden kehittämiseksi.

 

Hankkeen toteuttaminen

Liikuntaneuvonnan toteutumista selvitetään sähköisellä kyselyllä, joka välitetään terveydenhuollon ammattilaisille ammattiliittojen kautta vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Liikuntaneuvonnan käytänteiden ja toimintamallien kehittämistä ja toimijoiden yhteistyötä edistetään koulutuksilla, työpajoilla ja hyödyntämällä mm. Liikkumisreseptiä liikuntaneuvonnassa.

Tavoitteena on uusia kysely vuosina 2018 ja 2020. Seurannan avulla saadaan tietoa siitä, onko terveydenhuollon liikuntaneuvonnassa tapahtunut muutoksia.

Hankkeen tuloksia ja kokemuksia esitellään kansallisissa ammattilehdissä ja seminaareissa.

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Erja Toropainen, Minna Aittasalo, Katriina Kukkonen-Harjula, Marjo Rinne, Tommi Vasankari
Yhteistyö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Terveydenhuollon ammattiliitot: Suomen Fysioterapeutit ry, Suomen Lääkäriliitto ry, Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Suomen Terveydenhoitajat ry, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hanke alkanut 2014
Julkaisuja
Liikuntaneuvonta perusterveydenhuollossa: kirjallisuuskatsaus (2016)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014