Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Kyselytutkimuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Liikkumisen objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteet

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 9-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä objektiivisen liikemittarin avulla.

Aineisto ja menetelmät

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa kolmas-, viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän luokkakyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja.

Osa luokista osallistuu myös liikkumisen objektiiviseen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan (7 päivää) valveilla ollessaan. Mittari kiinnitetään kuminauhavyöllä lantiolle. Tulitikkurasian kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon.

Katsele video liikemittarista

LIITU-tutkimus pilotoitiin keväällä 2014 WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein (2016, 2018, 2020 jne.). Joka toisella tutkimuskerralla LIITU-tutkimus toteutetaan erillisenä ja joka toisella kerralla WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä.

Yhteistyö

Tutkimuksen yhteistyötahot:

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.

Alueelliset yhteistyökumppanit tutkimuksen mittausten toteuttamisessa:

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kisakallion urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, ODL, Oulun Diakonissalaitos Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka, Vuokatin urheiluopisto ja Lapin urheiluopisto.

Hankkeen esittely Jyväskylän yliopiston sivuilla

 

+ Lue koko kuvaus

Tutkijaryhmä Jyväskylän yliopisto: Sami Kokko, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Riikka Hämylä, Jari Villberg; UKK-instituutti: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola
Yhteistyö Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, UKK-instituutti
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Eettinen toimikunta Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta
Hanke alkanut 2014
Julkaisuja
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (2016)
LIITU 2016 -TUTKIMUS: Mitattu tieto tarkentaa itsearvioitua tietoa - kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi (2016)
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (2016)
Objektiivisesti mitattu paikallaanolo ja liikkuminen. (2016)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016 (2016)
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014