Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseulontaan osallistuvilla*

Yhteistyötutkimus (LINNEA)* selvittää, saadaanko kirjallisella sairaus- ja oirelähtöisellä liikkumisreseptillä vähennettyä rintasyöpäseulontaan osallistuvien naisten liikkumattomuutta. (*päävastuu Tampereen yliopistollisen sairaalan onkologian vastuualueella)

Tausta

Vuosittain 4700 suomalaista naista sairastuu rintasyöpään, jonka taustalla on monia erilaisia syitä. Riskiä sairastua rintasyöpään lisäävät erilaiset hormonaaliset tekijät sekä muun muassa vaihdevuosioireiden hoitoon käytetty hormonikorvaushoito, ylipaino, vähäinen liikunta, tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja ravintoon liittyvät tekijät.

Elintapojen merkitys rintasyöpäsairastuvuuteen on korostunut viime aikoina, sillä moni laaja väestötutkimus on osoittanut, että liikuntatottumuksilla on yhteys syöpään sairastumiseen ja syövästä kuntoutumiseen.

Tavoite

Tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteena on selvittää, saadaanko kirjallisella sairaus- ja oirelähtöisellä liikkumisreseptillä vähennettyä rintasyöpäseulontaan osallistuvien naisten liikkumattomuutta. Samalla selvitetään liikkumattomuuden vähentymisen vaikutuksia elämänlaatuun, liikuntatottumuksiin, rintasyöpäsairastuvuuteen sekä aiemmin sairastetun rintasyövän uusiutumiseen.

Aineisto ja menetelmät

Tutkittavat rekrytoidaan rintasyöpäseulontaan osallistuvista 50-60-vuotiaista tamperelaisista naisista Hatanpään sairaalassa. Suostumuksen saannin jälkeen he täyttävät terveydentilakyselyn. Tutkittavat satunnaistetaan keskitetysti kahteen ryhmään: interventioryhmään ja verrokkiryhmään.

Tutkimuksen sisäänottokriteerit:

  • 50-60-vuotias nainen, joka osallistuu seulontamammografiaan
  • potilaan antama kirjallinen suostumus tutkimukseen
  • ei parhaillaan käynnissä olevaa onkologista hoitoa rintasyöpään.

Liikuntamittariseuranta

Kaikille suostumuksensa antaneille tutkittaville annetaan käyttöön kahden viikon ajaksi fyysistä aktiivisuutta seuraava liikemittari. Seurantajakson aikana pidetään myös liikuntapäiväkirjaa. Liikemittarin avulla selvitetään tutkittavien fyysisen aktiivisuuden ja liikkumattomuuden lähtötaso. Mittarin tiedot analysoidaan UKK-instituutissa ja jokainen tutkittava saa tiedon omasta fyysisestä aktiivisuudestaan.

Interventioryhmäläiset saavat lisäksi liikuntasuosituksen eli liikkumisreseptin, joka laaditaan UKK-instituutissa alkukyselyssä ilmoitettujen perussairauksien, oireiden ja mahdollisten liikuntarajoitteiden perusteella. Yksilöllisessä suosituksessa tavoitteena on terveysliikuntasuositusten mukainen fyysisen aktiivisuuden taso.

Vastaavanlaiset viikon pituiset seurantajaksot toteutetaan yhden ja kolmen vuoden kuluttua ja niiden jälkeen liikuntainterventioryhmään kuuluvat saavat yksilöidyn liikuntasuosituksen. Seurantamittaukset kertovat, millaisia muutoksia liikkumattomuudessa on tapahtunut.

Lisäksi tutkittavat täyttävät elämäntapa- ja elämänlaatukyselyt tutkimuksen alkaessa sekä yhden ja kolmen vuoden kuluttua. Tutkimukseen liittyvät myös verikokeet alkutilanteessa sekä yhden ja kolmen vuoden kuluttua.

Tutkittavien liikuntamittaus ja henkilökohtaisen liikkumisreseptin tuottaminen kyselytietojen perusteella on UKK-instituutin vastuulla.

Pilottitutkimus

Touko-kesäkuun 2015 aikana toteutettiin tutkimuksen pilottivaihe, jossa arvioitiin tutkimusasetelman ja tutkittavien rekrytoimistavan toimivuutta sekä kyselykaavakkeiden soveltuvuutta. Kaikki interventioon osallistuneet saavat palautteen aktiivisuusseurantajaksostaan ja heille toimitetaan yksilöllinen liikuntasuositus, joka pohjautuu tehdyn aktiivisuusseurannan tuloksiin, ilmoitettuihin perussairauksiin ja oireisiin sekä liikunnan Käypä hoito -suosituksiin.

Aikataulu

Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseulontaan osallistuvilla -tutkimus (LINNEA) käynnistyi syksyllä 2015 ja tutkittavat rekrytoidaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tutkimuksen oletettu lopullinen valmistumisaika on vuoden 2025 loppuun mennessä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisissä lehdissä. Tulokset julkaistaan alkutilanteessa sekä vuoden, kolmen ja kymmenen vuoden seurannan jälkeen. Tutkimus rahoitetaan ulkopuolisilla apurahoilla.

Päätutkija

Sonja Aho, LL, TAYS

Työryhmä

TAYS: Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen, professori, YL
Hatanpään sairaala: Heikki Kolehmainen, YL, Johanna Alanko, AYL
Pirkanmaan Syöpäyhdistys: Meri-Sisko Vuoristo, dosentti, YL
UKK-instituutti: Kirsi Mansikkamäki, TtM, tutkija, Jani Raitanen, FM, tilastotieteilijä
Riitta Luoto, dosentti, LT, Kela

Kirsi Mansikkamäki, TtT, Koulutuspäällikkö, TAMK

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä TAYS: Sonja Aho, Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen; Hatanpään sairaala: Heikki Kolehmainen, Johanna Alanko; Pirkanmaan Syöpäyhdistys: Meri-Sisko Vuoristo; UKK-instituutti: Kirsi Mansikkamäki, Jani Raitanen; Riitta Luoto
Yhteistyö TAYS / onkologian vastuualue, Hatanpään sairaala / Tampereen kaupunki, Pirkanmaan syöpäyhdistys, UKK-instituutti
Hanke alkanut 2015

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014