Naantalin liikkuva koulu

Hankkeessa tutkitaan Liikkuva koulu -toimenpiteiden vaikutuksia naantalilaisten koululaisten liikkumiseen.

Yhteistyöhankkeen koordinoinnista ja käytännön toteutuksesta vastaa Naantalin kaupungin liikuntatoimi. UKK-instituutti vastaa hankkeen tutkimuksellisesta osuudesta.

Tavoitteet

Selvittää Naantalissa toteutettujen Liikkuva koulu -toimenpiteiden vaikutuksia oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen, koettuun terveyteen, kehon koostumukseen ja fyysiseen kuntoon.

Aineisto ja menetelmät

Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki naantalilaiset ja maskulaiset oppilaat, jotka vuoden 2013 alussa olivat 1.-7. luokalla. Naantalissa hankkeeseen osallistui 732 oppilasta ja Maskussa 297 oppilasta. Hankkeen aikana seurataan samojen oppilaiden liikkumisessa, paikallaanolossa ja kunnossa tapahtuneita muutoksia. Oppilaat osallistuvat hankkeen mittauksiin Naantalissa vuosina 2013, 2014 ja 2015 ja Maskussa vuosina 2013 ja 2014.

Mittaukset toteutetaan vuosittain samaan aikaan lukuvuodesta. Kyselyllä selvitetään oppilaiden vapaa-ajan liikuntaa, koulumatkaliikuntaa, välitunneilla liikkumista, ruutuaikaa ja koettua terveyttä.

Liikkumista ja paikallaanoloa mitataan liikemittarilla (Hookie AM20) kunakin mittausvuonna seitsemän päivän ajan. Kehonkoostumus mitataan bioimpedanssi-laitteella (InBody 720) vuosina 2013 ja 2014. Nuorimpien oppilaiden (1.-3. luokka) fyysistä kuntoa mitataan KTK-testistöllä (Kiphard & Schilling, 2007) ja 4. luokkalaisten ja tätä vanhempien kuntoa Move-testistöllä (www.edu.fi/move).

Ohjausryhmä

Naantalin kaupunki: Maija Puolakanaho, Tellervo Hannula-Lehtinen, Tiina Koppanen
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry: Karita Toivonen, Jukka Läärä
UKK-instituutti: Tommi Vasankari, Pauliina Husu

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 03 2829 201
2. Puh. 040 5059 157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen puh.joht.
Tutkijaryhmä Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Henri Vähä-Ypyä
Yhteistyö UKK-instituutti, Naantalin kaupunki, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Eettinen toimikunta Tampereen seudun ihmistieteiden eettinen toimikunta
Hanke alkanut 2013
Julkaisuja
Objectively measured sedentary behavior and physical activity of Finnish 7- to 14-year-old children (2016)

 

 
Edellinen muokkaus: 04.12.2014