Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)

Suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista kerätään tietoja sähköisellä kyselyllä ja liikunta-aktiivisuutta mitataan liikemittarilla. Keväällä 2016 tehtävään tutkimukseen on kutsuttu mukaan koululaisia ympäri Suomea.

Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, ja liikkumisen objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tarkkaa tietoa todellisesta liikkumisesta

Osa oppilaista osallistuu myös liikkumisen objektiiviseen mittaamiseen liikemittarilla. Mittauksiin käytetään UKK-instituutin liikemittaria, jossa on 3-suuntainen kiihtyvyysanturi. Kuminauhavyöllä lantiolle asetettava mittari tallentaa kaiken valveillaoloaikana tapahtuvan liikkumisen viikon ajalta.

UKK-instituutissa kehitetyllä analyysiohjelmistolla mittarille tallennettu liikkuminen voidaan luokitella edelleen esimerkiksi paikallaanoloon, kuten istuminen ja seisominen, sekä kevyeen, hieman rasittavaan ja rasittavaan liikkumiseen.

Millaista liikettä liikemittari mittaa?

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 26.02.2016