VESOTE-hankeVESOTE-hankkeen logo UKK-instituutti

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke

VESOTE on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017-18).

VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

VESOTE-hankkeen tavoitteet

 • elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen
 • elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen
 • olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
 • elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
 • kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa

VESOTE-hankkeen toimenpiteet

 • lähi- ja verkkokoulutuksia ammattilaisille:

        - elintapojen puheeksi ottaminen
        - liikuntaneuvonta
        - ravitsemusneuvonta
        - unettomuuden lääkkeetön hoito
        - elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet

 • hoito- ja palveluketjujen kehittäminen ja vahvistaminen
 • alueellisten yhteistyöverkostojen luominen
 • liikkumisen sekä unen objektiivinen seuranta ja tiedon hyödyntäminen
 • elintapaneuvonnassa
 • elintapaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi

Hankkeen monipuoliset toimenpiteet toteutuvat useilla eri tasoilla samanaikaisesti. Alueelliset toimijat määrittelevät omat elintapaneuvontansa kehittämistoimet ja kohderyhmät.

Vaikuttavista ja laadukkaista elintapaohjauksen kehittämistoimenpiteistä muodostuu virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, jossa on ammattilaisille mm. elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Poliklinikalle luodaan myös elintapaohjauksen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueellisille elintapaohjauksen poluille.

Hankkeen valtakunnalliset toimijat

Hankkeen päävastuu ja hallinnointi on UKK-instituutilla.

Hankkeen vastuuhenkilöt:

johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti, tommi.vasankari(a)uta.fi
koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, UKK-instituutti, anne-mari.jussila(a)uta.fi
VESOTE-hankkeen projektipäällikkö Sari Kivimäki, KKI-ohjelma, sari.kivimaki(a)likes.fi


VESOTE-hankkeen koulutus, koulutussuunnittelija Suvi Eskola, UKK-instituutti, suvi.eskola(a)uta.fi
VESOTE-hankkeen viestintä, suunnittelija Raija Oksanen, UKK-instituutti, raija.l.oksanen(a)uta.fi

Hankkeen valtakunnalliset järjestötoimijat:

 • Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma / LIKES
 • Suomen Diabetesliitto ry
 • Mielenterveyden keskusliitto

Hankkeen sisältöasiantuntijat:

 • uni ja unettomuuden hoito: Helsingin Uniklinikka – VitalMed Tutkimuskeskus
 • ravitsemus: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hankkeen alueelliset toimijat yhteyshenkilöineen

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
  projektikoordinaattori Mira Vidén, mira.pakanen(a)eksote.fi ja
  projektikoordinaattori Ulla Heimonen, ulla.heimonen(a)eksote.fi
  terveydenedistämisen koordinaattori Tuula Partanen, tuula.partanen(a)eksote
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)
  kehittämissuunnittelija, aluekoordinaattori Juha Vuorijärvi, juha.vuorijarvi(a)epshp.fi ja
  kehittämissuunnittelija Carita Liljamo, carita.liljamo(a)epshp.fi
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)
  projektipäällikkö Teemu Ripatti, teemu.ripatti(a)essote.fi ja
  hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen, eeva.hakkinen(a)essote.fi
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
  hankesuunnittelija Taru Syrjänen, taru.syrjanen(a)hus.fi
 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (KAINUUN SOTE)
  projektipäällikkö Ulla Parkkila, ulla.parkkila(a)kainuu.fi ja
  terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen, saara.pikkarainen(a)kainuu.fi
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSHP)
  ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, maarit.varjonen-toivonen(a)pshp.fi
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Siun sote)
  kliinisen hoitotyön asiantuntija Eeva Elomäki, eeva.elomaki(a)siunsote.fi
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
  projektityöntekijä Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki(a)ppshp.fi
  terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi, leea.jarvi(a)ppshp.fi
 • Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Porin kaupunki (SATASOTE)
  VESOTE-projektisuunnittelija Anne Tarhasaari, anne.tarhasaari(a)pori.fi
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)
  hankesuunnittelija Linda Dalbom, linda.dalbom (at) tyks.fi

Sairaanhoitopiirien alueella toimintaan osallistuvat lisäksi:

 • kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelut
 • liikunta- ja sotejärjestöt

VESOTE-hankkeen viestintä

Hankkeen ydinviestit

 • Puolen Suomen sote-hanke
 • Vahvistetaan vaikuttavaa elintapaohjausta
 • Hyvät käytännöt hyötykäyttöön

Hanke sosiaalisessa mediassa

#vesote
#elintapaohjaus
#hyvätkäytännöt
#hyte

Tutustu hankkeeseen

 

 

 
Edellinen muokkaus: 27.06.2017