VESOTE-hanke

VESOTE-hankeVESOTE-hankkeen logo UKK-instituutti

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke

VESOTE oli yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017–18).

VESOTE-hanke vahvisti ja kehittisosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottivat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä oli, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

VESOTE-hankkeen tavoitteet

 • elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen
 • elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen
 • olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
 • elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
 • kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa

VESOTE-hankkeen toimenpiteet

 • lähi- ja verkkokoulutuksia ammattilaisille:

        - elintapojen puheeksi ottaminen
        - liikuntaneuvonta
        - ravitsemusneuvonta
        - unettomuuden lääkkeetön hoito
        - elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet

 • hoito- ja palveluketjujen kehittäminen ja vahvistaminen
 • alueellisten yhteistyöverkostojen luominen
 • liikkumisen sekä unen objektiivinen seuranta ja tiedon hyödyntäminen
 • elintapaneuvonnassa
 • elintapaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi

Hankkeen monipuoliset toimenpiteet toteutuivat useilla eri tasoilla samanaikaisesti. Alueelliset toimijat määrittelivät omat elintapaneuvontansa kehittämistoimet ja kohderyhmät.

Vaikuttavista ja laadukkaista elintapaohjauksen kehittämistoimenpiteistä muodostuu virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, jossa on ammattilaisille mm. elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Poliklinikoille luodaan myös elintapaohjauksen palvelutarjottimia, jotka auttavat ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueellisille ja kunnallisille elintapaohjauksen poluille.

Hankkeen valtakunnalliset toimijat

Hankkeen päävastuu ja hallinnointi oli UKK-instituutilla.

Hankkeen vastuuhenkilöt

johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti, tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi
koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, UKK-instituutti, anne-mari.jussila(a)ukkinstituutti.fi
VESOTE-hankkeen projektipäällikkö Sari Kivimäki, KKI-ohjelma, sari.kivimaki(a)likes.fi

Hankkeen valtakunnalliset järjestötoimijat

Hankkeen sisältöasiantuntijat

Hankkeen alueelliset toimijat yhteyshenkilöineen

Sairaanhoitopiirit

Liikunnan aluejärjestöt

Sairaanhoitopiirien alueella toimintaan osallistuivat lisäksi

 • kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelut
 • liikunta- ja sotejärjestöt

VESOTE-hankkeen viestintä

Hankkeen ydinviestit

 • Puolen Suomen sote-hanke
 • Vahvistetaan vaikuttavaa elintapaohjausta
 • Hyvät käytännöt hyötykäyttöön

Hanke sosiaalisessa mediassa

#VESOTE
#elintapaohjaus
#hyvätkäytännöt
#HYTE

Tutustu hankkeeseen

 

VESOTE UKK-instituutin Terveysliikunta NYT -verkkolehdessä

 

VESOTE UKK-instituutin Terveysliikuntapäivillä

 • VESOTE-hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt olivat vahvasti esillä 28. Terveysliikuntapäivillä 24.–25.10. Seinäjoella. Seminaarin rinnakkaisessioissa esiteltiin sairaanhoitopiirien ja muiden VESOTE-toimijoiden hyviä käytäntöjä.
 

VESOTE UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset-teemalehdessä

 • Elintapaohjauksen hyvät käytännöt: lue sähköinen versio vuoden 2018 teemalehdestä (24.10.2018). Lehden kirjoituksissa käsitellään VESOTE-hankkeessa mukana olleiden sairaanhoitopiirien sekä järjestö-, kunta- ja asiantuntijakumppaneiden kokemuksia elintapaohjauksen edistämisestä.
 • Vaikuttava elintapaohjaus: lue sähköinen versio vuoden 2017 teemalehdestä (11.10.2017). Lehti esittelee laajasti elintapaohjausta ja sen vaikuttavuutta. Lehdessä on viisi VESOTE-alueiden hyvien käytäntöjen esittelyä sekä useita VESOTE-toimijoiden asiantuntijakirjoituksia.

Tiedotteet


Muut VESOTE-aineistot

 • video, jossa johtaja Tommi Vasankari kiteyttää mistä VESOTEssa on kyse (2 min, YouTube)

 

Mikä ihmeen VESOTE?

Johtaja Tommi Vasankarin esitys 27. Terveysliikuntapäivillä 11.10.2017

 

 

Katso myös: Animaatioita ja lyhytvideoita elintapaohjauksesta

 
Edellinen muokkaus: 04.01.2019