VESOTE-hankeVESOTE-hankkeen logo UKK-instituutti

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke

VESOTE on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017–18).

VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

VESOTE-hankkeen tavoitteet

 • elintapaohjauksen vaikuttavien ja laadukkaiden toimintamallien käyttöönotto tai vahvistaminen
 • elintapaohjauksen osaamisen kehittäminen
 • olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
 • elintapaohjauksen moniammatillisuuden ja poikkihallinnollisuuden vahvistaminen
 • kolmannen sektorin osaamisen ja kokemuksen hyödyntäminen elintapaneuvonnassa

VESOTE-hankkeen toimenpiteet

 • lähi- ja verkkokoulutuksia ammattilaisille:

        - elintapojen puheeksi ottaminen
        - liikuntaneuvonta
        - ravitsemusneuvonta
        - unettomuuden lääkkeetön hoito
        - elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet

 • hoito- ja palveluketjujen kehittäminen ja vahvistaminen
 • alueellisten yhteistyöverkostojen luominen
 • liikkumisen sekä unen objektiivinen seuranta ja tiedon hyödyntäminen
 • elintapaneuvonnassa
 • elintapaneuvonnan vaikuttavuuden arviointi

Hankkeen monipuoliset toimenpiteet toteutuvat useilla eri tasoilla samanaikaisesti. Alueelliset toimijat määrittelevät omat elintapaneuvontansa kehittämistoimet ja kohderyhmät.

Vaikuttavista ja laadukkaista elintapaohjauksen kehittämistoimenpiteistä muodostuu virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, jossa on ammattilaisille mm. elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä. Poliklinikalle luodaan myös elintapaohjauksen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueellisille elintapaohjauksen poluille.

Hankkeen valtakunnalliset toimijat

Hankkeen päävastuu ja hallinnointi on UKK-instituutilla.

Hankkeen vastuuhenkilöt

johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti, tommi.vasankari(a)uta.fi
koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, UKK-instituutti, anne-mari.jussila(a)uta.fi
VESOTE-hankkeen projektipäällikkö Sari Kivimäki, KKI-ohjelma, sari.kivimaki(a)likes.fi


VESOTE-hankkeen koulutus, koulutussuunnittelija Suvi Eskola, UKK-instituutti, suvi.eskola(a)uta.fi
VESOTE-hankkeen viestintä, suunnittelija Raija Oksanen, UKK-instituutti, raija.l.oksanen(a)uta.fi

Hankkeen valtakunnalliset järjestötoimijat

Hankkeen sisältöasiantuntijat

Hankkeen alueelliset toimijat yhteyshenkilöineen

Sairaanhoitopiirit

Liikunnan aluejärjestöt

Sairaanhoitopiirien alueella toimintaan osallistuvat lisäksi:

 • kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä liikunta- ja vapaa-ajan palvelut
 • liikunta- ja sotejärjestöt

VESOTE-hankkeen viestintä

Hankkeen ydinviestit

 • Puolen Suomen sote-hanke
 • Vahvistetaan vaikuttavaa elintapaohjausta
 • Hyvät käytännöt hyötykäyttöön

Hanke sosiaalisessa mediassa

#VESOTE
#elintapaohjaus
#hyvätkäytännöt
#HYTE

Tutustu hankkeeseen

VESOTE UKK-instituutin Terveysliikunta NYT -verkkolehdessä

 

VESOTE UKK-instituutin Terveysliikuntauutiset-teemalehdessä

 • Vaikuttava elintapaohjaus – lue sähköinen versio vuoden 2017 teemalehdestä (11.10.2017)
 • Lehti esittelee laajasti elintapaohjausta ja sen vaikuttavuutta. Lehdessä on viisi VESOTE-alueiden hyvän käytännön esittelyä sekä useita VESOTE-toimijoiden asiantuntijakirjoituksia.

Tiedotteet


Muut aineistot

 • video, jossa johtaja Tommi Vasankari kiteyttää mistä VESOTEssa on kyse (2 min, YouTube)

 

Mikä ihmeen VESOTE? Johtaja Tommi Vasankarin esitys terveysliikuntapäivillä 11.10.2017

 

 
Edellinen muokkaus: 18.01.2018