LIITU-tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Tutkimuksen johtajana toimii apulaisprofessori Sami Kokko. Liikkumisen ja paikallaanolon liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. Mittaukset toteutetaan yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa.

LIITU 2020 -tutkimus jatkuu

LIITU 2020 -tutkimuksen liikemittarimittaukset jatkuvat lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Mittaukset toteutetaan syys-joulukuussa 2020 ko. ajankohdan koronavirustilanne ja -ohjeistus huomioiden.

UKK-instituutti huomioi Covid-19-pandemian hygieniaohjeet liikemittareiden käsittelyssä. Liikemittarit pyyhitään desinfiointiaineella ja kiinnitysvyö ja -ranneke pestään ennen kuin ne pakataan opiskelijoille jaettaviin kirjekuoriin. Tutkimusavustajat käyttävät suojakäsineitä ja suu-nenäsuojusta puhdistaessaan ja pakatessaan mittareita, joten opiskelijat voivat käyttää niitä turvallisin mielin.

Lisätietoja:

Sami Kokko
apulaisprofessori, tutkimuksen johtaja, Jyväskylän yliopisto
sami.p.kokko(a)jyu.fi
p. 040 805 3561

Tommi Vasankari
johtaja, UKK-instituutti
tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi
p. 040 505 9157

Anne-Mari Jussila
hallinto- ja kehitysjohtaja, tohtorikoulutettava, UKK-instituutti
anne-mari.jussila(a)ukkinstituutti.fi
p. 044 288 2123

 

Tavoitteet

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla.

Syksyllä 2020 LIITU-tutkimus toteutetaan ensimmäistä kertaa toisella asteella, sekä lukioissa että ammattioppilaitoksissa. Tavoitteena on mitata liikemittareilla yhteensä 3000 nuoren liikkumista ja paikallaanoloa.

Aineisto ja menetelmät

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän kyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja.

Osa luokista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan (7 vrk). Valveilla ollessa mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Suklaapalan kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittari ei häiritse liikkumista tai unta, eikä siitä aiheudu käyttäjälle minkäänlaista terveydellistä haittaa. Mittarin käyttö opastetaan koulussa ja siihen saa myös kirjallisen ohjeen.

Katso video liikemittarista.


LIITU-tutkimus pilotoitiin keväällä 2014 WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella tutkimuskerralla tutkimus kohdennetaan peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin ja joka toisella kerralla toisen asteen opiskelijoihin. 

Tutkimuksen yhteistyötahot

UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.

Alueelliset yhteistyökumppanit tutkimuksen mittausten toteuttamisessa

2020: Jyväskylän yliopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Kisakallion urheiluopisto, Pajulahden urheiluopisto, Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Folkhälsan
2018: Liiku ry, Kisakallion urheiluopisto, Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Kuortaneen urheiluopisto ja Liikuntakeskus Pajulahti
2016: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kisakallion urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, ODL, Oulun Diakonissalaitos Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka, Vuokatin urheiluopisto ja Lapin urheiluopisto.

Yhteystiedot

Liikemittarimittaukseen liittyvät tiedustelut

Tiina Inkovaara
tutkimussihteeri
UKK-instituutti
tiina.inkovaara(a)ukkinstituutti.fi
050 5946 170

Sähköiseen kyselyyn liittyvät tiedustelut

Katja Rinta-Antila
projektitutkija
Jyväskylän yliopisto
katja.t.rinta-antila(a)jyu.fi
040 6261 716

Ruotsinkieliseen tutkimukseen liittyvät tiedustelut

Nina Simonsen
seniorforskare
Folkhälsans forskningscentrum
nina.simonsen(a)folkhalsan.fi

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Lue tutkimus

Tutustu aiempiin LIITU-raportteihin

Jyväskylän yliopiston LIITU-sivut

 
Edellinen muokkaus: 03.09.2020