Sosioekologiset mallit paikallaanolon vähentämisessä

Sosioekologiset mallit avuksi paikallaanolon vähentämiseen

Terveyttä edistettäessä lähtökohtana ovat niin sanotut sosioekologiset mallit. Niiden mukaan terveyskäyttäytymiseen, kuten liikkumiseen ja paikallaanoloon, vaikuttavat paitsi yksilölliset tekijät myös esimerkiksi sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ja poliittinen päätöksenteko.

Edistämistoimenpiteet tulee kohdentaa viidelle tasolle eli yksilö- ja organisaatiotasoille, yksilöiden väliselle tasolle sekä alueelliselle ja poliittisen päätöksenteon tasoille. Näin toimenpiteet kattavat tasapuolisesti kaikki väestöryhmät. Se osaltaan kaventaa terveyseroja.

Malleihin perustuvia terveyden edistämisen tutkimuksia on toistaiseksi tehty varsin vähän. Malleja voidaan käyttää paikallaanolon vähentämiseksi ja liikkumisen edistämisessä. Tällöin käyttäytyminen kiinnittyy selvästi erilaisiin sosiaalisiin ja fyysisiin toimintaympäristöihin, kuten päiväkoteihin, kouluihin, työpaikkoihin ja koteihin. Tutkimusten mukaan lähestymistavan on hyvä olla monitasoinen.

Katso myös Käyttäytymisen muutospyörä.

 

Istumisen vähentämisen mallit eri-ikäisille

Alle kouluikäiset: päiväkoti

 

Paikallaanolon vähentäminen päiväkodissa

 Kouluikäiset: koulu

Paikallaanolon vähentäminen kouluissa

Aikuisväestö: työpaikka

paikallaanolon vähentäminen työpaikalla

 Iäkkäät: koti

Paikallaanolon vähentäminen ikääntyneillä

 
Edellinen muokkaus: 07.06.2018