Kävely ja pyöräily kaupungeissa

Pyöräily ja kävely osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite pyöräily- ja kävelyolosuhteiden kehittämisestä. Konkreettisia toimia, tietoa ja keinoja sen toteuttamiseksi pyrkii tuottamaan PYKÄLÄ II -projekti.

Projekti palvelee erityisesti kaupunkien ja valtionhallinnon päätöksentekijöitä ja suunnittelijoita pyöräilyn ja kävelyn edistämisessä, ja sen toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston yhteydessä toimiva Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

PYKÄLÄ II -projektissa on neljä eri osa-aluetta:

  1. kävelyalueiden kehittäminen osana kaupunkielämää
  2. pyöräilyn potentiaalin kartoittaminen
  3. kävelyn ja pyöräilyn seurannan parantaminen
  4. parhaiden käytäntöjen selvittäminen pyöräilyreittien talvihoidosta ja pyöräilyn kustannusanalyyseista.

Mukana hankkeessa ovat: Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Lahti, Pori, Lappeenranta, Kokkola ja Hyvinkää. Muita yhteistyö- ja rahoittajatahoja ovat liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö ja Pyöräilykuntien verkosto ry.

Projektin kuluessa vuoden 2013 loppuun mennessä on tavoitteena mm.:

  • selvittää edellytykset kävelykeskustan ja muiden kävelyalueiden elinvoimaisuudelle
  • kartoittaa paikkatietoanalyysilla tärkeimmät työmatkavirrat kaupungeissa
  • selvittää eri käyttäjäryhmien tarpeet pyöräilyn kehittämiselle.

Projektilla halutaan luoda paremmat pyöräily- ja kävelyolosuhteet Suomen kaupunkeihin, niin että arkiliikkuminen mahdollistuu ihmisen koko elämänkaarella. Turvalliset ja esteettömät kävely- ja pyöräilyväylät ovat tärkeitä erityisesti ikäihmisten ja lapsiperheiden liikkumiselle ja sujuvalle arjelle.

Tavoitteena toimiva yhdyskuntarakenne

Keskeinen keino kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi on eheytyvä yhdyskuntarakenne, jossa tavoitteena on eri toimintojen – asuminen, opiskelu- ja työpaikat, palvelut – sijainti lähellä toisiaan. Tämän toteutuminen edellyttää systemaattista yhteistyötä maankäytön suunnittelun sekä yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun välillä. Projekti pyrkii luomaan tiiviille yhteistyölle toimivia malleja.

PYKÄLÄ II -projektin toteutuksessa on mukana Tampereen teknillisen yliopiston EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelulaboratorio ja neuvonantajina käytetään tanskalaisia asiantuntijoita.

Lisätietoa

Pykälä II -projekti

 
 
Edellinen muokkaus: 03.12.2014