Kaatumispelkokysely

Kaatumispelkokysely (FES-I)

Iäkkäiden kaatumispelon kartoitukseen ja kuntoutuksen seurantaan voidaan suositella kaatumishuolestuneisuutta mittaavaa Falls Efficacy Scale Internatioal (FES-I)-kyselyä.

FES-I kartoittaa kaatumisen pelkoa useissa itsenäiseen elämään liittyvissä toiminnoissa. Kysely on tarkoitettu ikääntyneiden kanssa työskentelevien terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

FES-I-kyselyssä ei vastaajalta kysytä suoraan pelkoja, vaan tiedustellaan tilanne tilanteelta minkä verran häntä huolestuttaa kaatumisen mahdollisuus. Kysymyksiä on kaikkiaan 16 ja osa niistä kuvaa toimintaa sisällä, osa ulkona. Tilannekartoituksen ohessa vastauksista saadaan myös huolestuneisuuden voimakkuutta kuvaava summapistemäärä.

FES-I-kyselyn on kehittänyt kansainvälisen kaatumisen ehkäisyn verkosto Prevention of Falls Network Europe (ProFaNE). Kyselyn pohjana on käytetty Mary Tinettin kehittämää Falls Efficacy Scale -kyselyä (FES).

UKK-instituutissa on sovitettu yhteistyössä ProFaNE:n kanssa kysely suomen kielelle suomalaisessa ympäristössä käytettäväksi. Kyseessä on siis vakioitu suomenkielinen versio (FES-I-FIN) käytettäväksi ohjeiden mukaisesti sekä käytännön kentällä että tutkimuksissa.

Tulosta kysely ja ohjeet oheisista PDF-tiedostoista.

Lisäksi tulostettavissa on ohjeistus kyselyn käyttöön eri tilanteissa.

Kysely ja käyttöohjeet eri tilanteisiin

  FES-I-FIN-kyselylomake ja pisteytysohje

 

A) FES-I-FIN-kysely itsenäisesti täytettävänä

B) FES-I-FIN-kysely henkilökohtaisesti haastatellen

C) FES-I-FIN-kysely tutkimuskäytössä

 

Lähteet
Delbaere K, Close JCT, Mikolaizak A S, Sachdev P S, Brodaty H, Lord S R. The Falls Efficacy Scale International (FES-I). A comprehensive longitudinal validation study. Age Ageing 2010;39(2):210-216. 

Helbostad JL, Taraldsen K, Granbo R, Yardley L. Todd C J, Sletvold O. Validation of the Falls Efficacy Scale-International in fall-prone older persons. Age Aging 2010;39(2):256–259. 

Kempen GI, Yardley L, van Haastregt JC, Zijlstra GA, Beyer N, Hauer K, Todd C. The Short FES-I: a shortened version of the falls efficacy scale-international to assess fear of falling. Age Ageing 2008;37:45-50.

Kempen GIJM, Todd C J, Van Haastregt J C M, Zijlstra G A Rixt, Beyer N, Freiberger E, Hauer K A, Piot-Ziegler C, Yardley L. Cross-cultural validation of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in older people: results from Germany, the Netherlands and the UK were satisfactory. Disabil Rehabil 2007a;29(2):155-162.

Nordell E, Andreasson M, Gall K, Thorngren K-G. Evaluating the Swedish version of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Advances in Physiotherapy 2009;11:81–87.

Nupponen R, Karinkanta S. Huolestuttaako kaatuminen? FES-I-kysely suomeksi. Gerontologia 2012, 26(3), 207-209. Lue julkaisu verkossa.
Nupponen R. Huoli kaatumisesta FES-I-kyselyllä arvioituna. Katsaus kyselyn mittausominaisuuksia koskeviin tutkimuksiin 2005-2010. Gerontologia 2012, 26(3), 183-194. Lue julkaisu verkossa.

Yardley L, Beyer N, Hauer K, Kempen G, Piot-Ziegler C, Todd C. Development and initial validation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Age Ageing 2005;34:614-619.

 
Edellinen muokkaus: 03.12.2014