UKK-terveyskuntotestistöt

UKK-terveyskuntotestit

Yhden käden punnerrus

Liikunnan positiiviset terveysvaikutukset ja liikkumattomuuden terveysvaarat tunnetaan yhä paremmin. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen nähdään yhtenä keskeisenä väestön terveyden edistämisen keinona. UKK-terveyskuntotestit ovat menetelmä väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveyden edistämiseen.

Keski-ikäisille ja ikääntyville tarkoitetut UKK-terveyskuntotestit mittaavat fyysiselle terveydelle ja toimintakyvylle tärkeitä suorituskyvyn osa-alueita. Testit ovat yksinkertaisia kenttätestejä, jotka eivät vaadi erityislaitteita. Testien kehittämisessä niiden turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Terveys- ja liikunta-alan peruskoulutuksen saaneilla ammattilaisilla on hyvät perusvalmiudet terveyskunnon testaukseen. Testauksen turvallinen ja teknisesti oikea suorittaminen, tulosten asianmukainen tulkinta terveysnäkökulmasta ja hyödyntäminen asiakkaan liikuntasuunnitelman tekemisessä edellyttävät kuitenkin lyhyttä lisäkoulutusta.

UKK-instituutti on järjestänyt koulutusta Terveyskunnon mittaus -kursseilla vuodesta 1995 alkaen, tällä hetkellä vain tilauskoulutuksena. Tutustu tilauskoulutustarjontaan.

 

Terveyskuntotestien aineistoa verkkokaupasta

Terveyskunnon testaus -oppikirja

 

 
 
Edellinen muokkaus: 17.12.2014