Tulosta ruotsinkieliset

Tulosta ruotsinkielisiä terveysliikunta-aineistoja – Material om hälsomotion på svenska

UKK-instituutin tuottamia terveysliikunnan aineistoja on julkaistu myös ruotsiksi. Voit tulostaa ne oheisista PDF-tiedostoista.

 

Motionsrekommendation för 18–64-åringar (Liikkumisen suositus)

Motionskaka för över 65-åringar (Liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille)

Trapsteg (Kävelyn portaat) (enbart på webben)

Fysiska aktiviteter under graviditetet och efter förlossningen (Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen) (enbart på webben)

Effekter av hälsomotion (Terveysliikunnan vaikutusaika)

Fysisk aktivitet på recept för vuxna för att fylla i på webben (Liikkumisreseptilomake)

 

KaatumisSeula-työkalut: materiaaleja ikääntyneiden kaatumistenehkäisyyn

KaatumisSeula Utvärdering av risken för fallolyckor 1

KaatumisSeula Utvärdering av risken för fallolyckor 2

KaatumisSeula Ifyllningsinstruktions blankett för utvärdering av fallolyckor

KaatumisSeula Checklista för riskfaktorerna för fallolyckor

KaatumisSeula 10 sätt att förebygga fallolyckor

KaatumisSeula Motionsanvisningar

 

Tilaa verkkokaupasta

Effekter av hälsomotion

UKK-gångtestkort (kävelytestissä tarvittava korttipari)

 
 
Edellinen muokkaus: 25.03.2020