Elintapapilotti

UKK-instituutin elintapapilotti pitkäaikaissairaille

Elintapapilotin tarkoitus on arvioida UKK-instituutin MoveSense-liikemittarin ja ExSed-älypuhelinsovelluksen käytettävyyttä pitkäaikaissairaiden elintapaneuvonnassa. Mikäli osallistujia kertyy riittävästi, pilotti voi myös antaa suuntaa elintapaneuvonnan vaikutuksista. Pilotti toteutetaan syksyn 2019 aikana yhteistyössä viiden potilasjärjestön kanssa, joita ovat Diabetesliitto, Hengitysliitto, Luustoliitto, Parkinsonliitto ja Selkäliitto.

Ajankohtaista

  • Ensimmäiset osallistujat lopettivat lokakuun alussa mittareiden käytön.
  • Osallistujarekrytointi on käynnissä Diabetes-, Parkinson- ja Hengitysliitossa. Luusto- ja Selkäliitossa osallistujat valitaan syksyn kuluessa. Mittareita jaetaan ensimmäisille osallistujille syyskuun alkupuolella.
  • Kaikkiin viiteen potilasjärjestöön oltiin yhteydessä loppukeväästä. Samalla suunniteltiin hankkeen toteuttamista paikallisyhdistyksissä.
 

Osallistujat

Osallistujat rekrytoidaan potilasjärjestöjen jäsenistöstä. Jokaisesta niistä pyritään saamaan noin 60 osallistujaa, jotka kävelevät apuvälineen kanssa tai ilman, joilla on älypuhelin ja joilla on käytössä sähköpostiosoite.

Elintapaneuvonta

Neuvonta perustuu liikemittarin ja siihen liittyvän älypuhelinsovelluksen käyttöön. Mittarit jaetaan osallistujille esimerkiksi paikallisyhdistysten tiloissa erikseen sovittavana ajankohtana.

Osallistujat käyttävät ensin mittaria ja sovellusta viikon ajan (alkumittaus). Tällä kerätään tietoa osallistujien liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta ennen elintapaneuvontaa. Sen jälkeen osallistujat jatkavat mittarin ja sovelluksen käyttöä kolmen viikon ajan niin, että he laativat itselleen tavoitteita ja seuraavat niiden toteutumista sovelluksen avulla.

Tavoitteena on lisätä päivittäisiä askeleita, vähentää paikallaanoloa ja edistää riittävän unen saantia. UKK-instituutin elintapaneuvoja auttaa puhelimitse tavoitteiden asettamisessa ja niihin pääsemisessä.

Arviointi

Liikemittarin ja sovelluksen käyttöä arvioidaan neuvonnan päätyttyä pilvipalveluun kertyneen tiedon avulla. Käytettävyyden selvittämiseksi osallistujat täyttävät pilotin lopussa sähköisen kyselyn.

Aikataulu

Pilotti toteutuu syksyllä 2019 (Taulukko 1). Yksityiskohdista sovitaan kunkin potilasjärjestön ja paikallisyhdistysten edustajien kanssa. Valmistelut eli lomakkeiden viimeistely, mittareiden tarkistaminen ja puhelinneuvonnan suunnittelu toteutuvat elokuussa. Elokuussa käynnistyy myös osallistujien rekrytointi tiedotteineen ja suostumuslomakkeineen sekä alkumittaukset. Ne kestävät lokakuun puoleen väliin eli noin kaksi ja puoli kuukautta.

Neuvonta alkaa non-stop -periaatteella sitä mukaa, kun osallistujat tulevat mukaan ja päättyy marraskuun puolessa välissä. Pilotti raportoidaan marras-joulukuussa ja tuloksia esitellään joulukuussa siten, kun niistä on hankkeen alussa yhteisesti sovittu kunkin potilasjärjestön ja paikallisyhdistysten kanssa.

 

Taulukko, jossa kuvataan elintapaoilotin eteneminen graafisesti palkkeina

Taulukko 1. Elintapapilotin aikataulu vuonna 2019.

Kustannukset

Pilotin rahoittaa STEA. Potilasjärjestöille, paikallisyhdistyksille ja osallistujille ei aiheudu kustannuksia pilottiin osallistumisesta. UKK-instituutti vastaa mittauksista, elintapaneuvonnasta, pilvipalvelusta ja arvioinnista.

Tietosuojailmoitus

Tutustu pilotin tietosuojailmoitukseen.

 

 
Edellinen muokkaus: 07.10.2019