Elintapapilotti

UKK-instituutin elintapapilotti pitkäaikaissairaille

Elintapapilotin tarkoituksena oli arvioida UKK-instituutin MoveSense-liikemittarin ja ExSed-älypuhelinsovelluksen käytettävyyttä pitkäaikaissairaiden elintapaneuvonnassa. Pilotti toteutettiin syksyn 2019 aikana yhteistyössä viiden potilasjärjestön kanssa: Diabetesliitto, Hengitysliitto, Luustoliitto, Parkinsonliitto ja Selkäliitto.

Elintapahankkeen loppuraportti

Elintapahankkeen loppuraportit järjestöittäin

 

Osallistujat

Osallistujat rekrytoitiin potilasjärjestöjen jäsenistöstä. Jokaisesta niistä pyrittiin saamaan noin 60 osallistujaa, jotka kävelevät apuvälineen kanssa tai ilman, joilla on älypuhelin ja joilla on käytössä sähköpostiosoite.

Elintapaneuvonta

Neuvonta perustui liikemittarin ja siihen liittyvän älypuhelinsovelluksen käyttöön. Mittarit jaettiin osallistujille esimerkiksi paikallisyhdistysten tiloissa erikseen sovittuna ajankohtana.

Osallistujat käyttivät ensin mittaria ja sovellusta viikon ajan (alkumittaus). Tällä kerättiin tietoa osallistujien liikkumisesta, paikallaanolosta ja unesta ennen elintapaneuvontaa. Sen jälkeen osallistujat jatkoivat mittarin ja sovelluksen käyttöä kolmen viikon ajan niin, että he laativat itselleen tavoitteita ja seurasivat niiden toteutumista sovelluksen avulla.

Tavoitteena oli lisätä päivittäisiä askeleita, vähentää paikallaanoloa ja edistää riittävän unen saantia. UKK-instituutin elintapaneuvoja auttoi puhelimitse tavoitteiden asettamisessa ja niihin pääsemisessä.

Arviointi

Liikemittarin ja sovelluksen käyttöä arvioitiin neuvonnan päätyttyä pilvipalveluun kertyneen tiedon avulla. Käytettävyyden selvittämiseksi osallistujat täyttivät pilotin lopussa sähköisen kyselyn.

Aikataulu

Elintapapilotti toteutui syksyllä 2019 (Taulukko 1). Yksityiskohdista sovittiin kunkin potilasjärjestön ja paikallisyhdistysten edustajien kanssa. Valmistelut eli lomakkeiden viimeistely, mittareiden tarkistaminen ja puhelinneuvonnan suunnittelu toteutuivat elokuussa. Elokuussa käynnistyi myös osallistujien rekrytointi tiedotteineen ja suostumuslomakkeineen sekä alkumittaukset. Ne kestivät lokakuun puoleen väliin eli noin kaksi ja puoli kuukautta.

Neuvonta alkoi non-stop-periaatteella sitä mukaa, kun osallistujat tulivat mukaan ja päättyi marraskuun puolessa välissä. Kunkin potilasjärjestön loppuraportit julkaistiin loppuvuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana.

 

Taulukko, jossa kuvataan elintapaoilotin eteneminen graafisesti palkkeina

Taulukko 1. Elintapapilotin aikataulu vuonna 2019.

Kustannukset

Pilotin rahoitti STEA. Potilasjärjestöille, paikallisyhdistyksille ja osallistujille ei aiheutunut kustannuksia pilottiin osallistumisesta. UKK-instituutti vastasi mittauksista, elintapaneuvonnasta, pilvipalvelusta ja arvioinnista.

Tietosuojailmoitus

Tutustu pilotin tietosuojailmoitukseen.

 

 
Edellinen muokkaus: 19.05.2020