Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

9th Annual meeting and 4th Conference of HEPA Europe : programme and abstracts. 21-24 October, 2013, Helsinki, Finland. KKI, UKK institute, 2013

Husu P, Suni J, Vähä-Ypyä H, Sievänen H, Vasankari T. Physical inactivity patterns based on a novel accelerometer data modeling: characteristic differences of the proposed inactivity categories. In: 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe: programme and abstracts. Helsinki, 2013:50

Elme A, Utriainen M, Kellokump-Lehtinen P, Palva T, Luoto R, Nikander R, Huovinen R, Kautiainen H, Järvenpää S, Penttinen HM, Vehmanen L, Jääskeläinen AS, Ruohola J, Blomqvist C, Saarto T. Obesity and physical inactivity are related to impaired physical health of breast cancer survivors. Anticancer Res 2013;33(4):1595-602

Sievänen H. Liikkumattomuus lisää lonkkamurtumariskiä. Terveysliikuntauutiset 2011: Liikkumattomuus haasteena:13-14

Korhonen N, Kannus P, Niemi S, Parkkari J, Sievänen H. Fall-induced cervical spine injuries among older Finns between 1970 and 2012. In: 12th Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports SCMSS 2014: abstract book:10-11

Liikuntaa eläkeiän kynnyksellä. Terveysliikuntauutiset 2010. Tampere: UKK-instituutti, 2010

Paronen O, Nupponen R. Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa: Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T, toim. Terveysliikunta. 2. uud. p. Hki: Duodecim, 2011:186-196

 Soveltava viikoittainen liikuntapiirakka: alentunut toimintakyky. Tampere: UKK-instituutti, 2011

Soveltava viikoittainen liikuntapiirakka: pyörätuolilla kelaava. Tampere: UKK-instituutti, 2011

Soveltava viikoittainen liikuntapiirakka: apuvälineitä käyttävä. Tampere: UKK-instituutti, 2011

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.