Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Aittasalo M. Miten tuen potilasta muuttamaan liikkumistottumuksiaan? Lääkärilehti 2019;74(46):2660-2662.

Aittasalo M, Vähä-Ypyä H, Vasankari T, Husu P, Jussila A-M, Sievänen H. Mean amplitude deviation calculated from raw acceleration data: a novel method for classifying the intensity of adolescents´ physical activity irrespective of accelerometer brand. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 2015;7:18.

Aittasalo M. Liikuntaneuvonta. Verkkokirjassa: Lääkärin käsikirja. Hki: Duodecim, 2010. Päivitys 2012, 2014

Aittokallio K. Voimaominaisuuksien yhteys urheiluvammariskiin salibandy- ja koripallopelaajilla. Tampereen yliopisto. Lääketieteen yksikkö, 2016. Syventävien opintojen kirjallinen työ.

Ala-Maakala A. Liikuntaneuvonta perusterveydenhuollossa: kirjallisuuskatsaus. Itä-Suomen yliopisto, 2016. Opinnäytetutkielma.

AlNazer R, Klodowski A, Rantalainen T, Heinonen A, Sievänen H, Mikkola A. A full body musculoskeletal model based on flexible multibody simulation approach utilised in bone strain analysis during human locomotion. Comput Methods Biomech Biomed Engin 2011;14(6):573-579

Antila L. Tampereen peruskouluissa vuonna 2010 sattuneet tapaturmat. Tampere: Tampereen yliopisto. Lääketieteen yksikkö, UKK-institiuutti,  2012. Syventävien opintojen kirjallinen työ

Appelqvist-Schmidlechner K, Vaara J, Häkkinen A, Vasankari T, Mäkinen J, Mäntysaari M, Kyröläinen H. Relationship between youth sports participation and mental health in young adulthood among Finnish males. Am J Health Prom 2018;32:1502-09. doi: 10.1177/0890117117746336.

Artero EG, España-Romero V, Castro-Piñero J, Ortega FB, Suni J, Castillo-Garzon MJ, Ruiz JR. Reliability of field-based fitness tests in youth. Int J Sports Med 2011;32:159-169

Patil R, Karinkanta S, Tokola K, Kannus P, Sievänen H, Uusi-Rasi K. Effects of vitamin D and exercise on the wellbeing of older community-dwelling women: a randomized controlled trial. Gerontology 2016;62():401-408.

Altmetric (näkyvyys verkossa)

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.