Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Parkkari J, Taanila H, Suni J, Mattila VM, Ohrankämmen O, Vuorinen P, Kannus P, Pihlajamäki H. Varusmiesten vammojen ehkäisy. Satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus. IIIXX Tamperen lääkäripäivät: luennot. Tampere, 2011:228

Kannus P. Liikunta murtumien ehkäisyssä. XXXIII Tampereen lääkäripäivät, 2012:63

Palvanen M, Kannus P, Piirtola M, Niemi S, Parkkari J, Järvinen M. The chaos falls clinic in preventing falls and injuries among home-dwelling older adults: a randomised controllled trial. Osteoporosis International 2012;23(suppl. 2):S140

Sievänen H, Karinkanta S, Moisio-Vilenius P, Ripsaluoma J. Effect of whole body vibration training on physical performance among institutionalized older people: a 10-wk pilot blinded randomized controlled trial. Osteporosis International 2012;23(S2):S83-S84

Kukkonen-Harjula K. Liikunta - masennuksen käypää hoitoa. Itä-Suomen  lääketiede : ohjelmat ja luentolyhennelmät, 2012:51-52

Husu P, Suni J, Pasanen M, Vasankari T. Repeatability of 6-min walk test among working-aged adults. 21st Puijo Symposium, Kuopio, Finland, 2011:15

Suomalainen P, Järvelä T, Paakkala A, Kannus P, Järvinen M. Eturistisiderepeämän korjausleikkaus yksöis- vai kaksoissiirretekniikalla. Liikunta & Tiede 2012;49(5):64.

Palvanen M, Kannus P, Piirtola M, Niemi S, Parkkari J, Järvinen M. Kaatumis- ja osteoporoosiklinikan (kaaos-klinikka) vaikuttavuus: satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus. Liikunta & tiede 2012;49(5):59

Kaikkonen P, Rusko H, Nummela A. Sykevariaation akuutti palautuminen kestävyysharjoitusten jälkeen harjoitelleilla ja harjoittelemattomilla. Liikunta & tiede 2012;49(5):55

Kulmala J-P, Äyrämö S, Avela J. Associations between different gait strategies and knee adduction moment. 17th annual Congress of the European College of Sport Science, 2012:43

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.