Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Aittasalo M. Viksusti liikkuen töihin. Kipinät 2018;(1):15-15.

Ojanen T, Häkkinen K, Vasankari T, Kyröläinen H. Changes in physical performance during 21 days of military field training in warfighters. Mil Med 2018;183(5-6):e174-e181. doi: 10.1093/milmed/usx049.

Kannus P, Niemi S, Parkkari J, Sievänen H. Continuously declining incidence of hip fracture in Finland: analysis of nationwide database in 1970 - 2016. Archives of Gerontology and Geriatrics 2018;77:64 - 67.

Kannus P. Lihasvammat. Verkkojulkaisussa: Lääkärin käsikirja. Hki: Duodecim, 2018

Rinne M. Tules-kurssin tulosten arviointi. Julkaisussa: Polkuja työelämään (TEMPO) -hanke 2015 - 2018. Kuntoutussäätiön työselosteita 54, 2018:61-67.

Vasankari T, Kolu P, toim. Liikkumattomuuden lasku kasvaa - vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. Hki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 31, 2018.

Raportin tekijät:
Vasankari Tommi (UKK-instituutti), Kolu Päivi (UKK-instituutti), Kari Jaana (Jyväskylän yliopisto) , Pehkonen Jaakko (Jyväskylän yliopisto), Havas Eino (LIKES-tutkimuskeskus), Tammelin Tuija (LIKES-tutkimuskeskus), Jalava Janne (Ramboll Finland Oy), Koski Harri (Puolustusvoimat), Pihlainen Kai (Puolustusvoimat), Kyröläinen Heikki (Puolustusvoimat), Santtila Mattti (Puolustusvoimat), Sievänen Harri (UKK-instituutti), Raitanen Jani (UKK-instituutti), Tokola Kari (UKK-instituutti)

Räisänen A, Kokko S, Pasanen K, Leppänen M, Rimpelä A, Villberg J, Parkkari J. Prevalence of adolescent physical activity-related injuries in sports, leisure time, and school: the National Physical Activity Behaviour Study for Children and Adolescents. BMC Musculoskeletal Disorders 2018;19(1):58. doi: 10.1186/s12891-018-1969-y.

Rinne M. Menomono -toimintamallin tulosten arviointi. Julkaisussa: Polkuja työelämään (TEMPO) -hanke 2015 - 2018. Kuntoutussäätiön työselosteita 54, 2018:83-85.

Rinne M. Interventioiden alku- ja loppukyselyt. Julkaisussa: Polkuja työelämään (TEMPO) -hanke 2015 - 2018. Kuntoutussäätiön työselosteita 54, 2018:90-95.

Parkkari J,  Autio K, Jussila A-M, Leppänen M, Oksanen R, Kannus P. Liikuntavammat. Julkaisussa: Råback M, Korpilahti U, Lillsunde P, toim. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2020: turvallisuutta kaikille kotona, vapaa-ajalla ja liikunnassa: väliarviointi. Hki: Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 46, 2017:69 - 80.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.