Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Merivirta-Köykkä N, Oksanen R. Move!sta on moneksi - kokemukset jakoon -koulutus starttaa. Terveydenhoitaja 2019;(6):38-39.

Leppänen MH, Raitanen J, Husu P, Kujala UM, Tuominen PPA, Vähä-Ypyä H, Luoto R. Physical activity and body composition in children and their mothers according to mother's gestational diabetes risk: a seven-year follow-up study. Medicina 2019;55(10):635. doi:10.3390/medicina55100635.

Burstein R, Henry NJ, Collison ML, ..., Vasankari T, ..., Zodpey S, Murray CJL, Hay SI. Mapping 123 million neonatal, infant and child deaths between 2000 and 2017. Nature 2019 Oct;574(7778):353-358. doi: 10.1038/s41586-019-1545-0.

Vasankari V, Halonen J, Husu P, Vähä-Ypyä H, Tokola K, Suni J, Sievänen H, Anttila V, Airaksinen J, Vasankari T, Hartikainen J. Personalised eHealth intervention to increase physical activity and reduce sedentary behaviour in rehabilitation after cardiac operations: study protocol for the PACO randomised controlled trial (NCT03470246). BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2019;5:e000539. doi:10.1136/bmjsem-2019-000539.

Husu P. Masennusoireiden yhteys liikemittarilla mitattuun paikallaanoloon ja liikkumiseen työikäisillä aikuisilla. Psykologian pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto 2019.

Laukkanen A, Bardid F, Lenoir M, Lopes VP, Vasankari T, Husu P, Sääkslahti A. Comparison of motor competence in children aged 6 to 9 years across northern, central, and southern European regions. Scand J Med Sci Sports 2019 Oct 16. doi: 10.1111/sms.13578.

Kolu P, Aittasalo M, Husu P, Jussila A-M, Raitanen J, Vasankari T. Tampereen kaupunkiseudun SeutuLiike-ohjelmatyö. UKK-instituutti, 2019.

Uusi-Rasi K, Karinkanta S, Tokola K, Kannus P, Sievänen H. Bone mass and strength and fall-related fractures in older age. J Osteoporos 2019. https://doi.org/10.1155/2019/5134690. 

Taulaniemi A, Kankaanpää M, Tokola K, Parkkari J, Suni JH. Neuromuscular exercise reduces low back pain intensity and improves physical functioning in nursing duties among female healthcare workers; secondary analysis of a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord 2019;20:328.

Rinne M, Husu P. Uusi malli työhyvinvoinnin jalkauttamiseen - hankkeen vaikuttavuuden arviointi. Fysioterapia 2019;(4):30-37.

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.