Publications

Publications

Search
Search
Year

-

Open advanced search
Advanced search
Language
Language
English

 

Order search results
Title
Read

Metrimiehen ruoka. Lehtinen. Tampere: UKK-instituutti, 2012

Uusi painos 2016 nimellä Työmiehen ruoka

Työmiehen uni

Edellinen painos nimellä Metrimiehen uni

Pasanen K, Parkkari J. Liikuntavammat: ennaltaehkäisy ja hoito. Kirjasssa: Mero A, Nummela A, Kalaja S, Häkkinen K, toim. Huippu-urheiluvalmennus. Jyväskylä: VK-kustannus, 2016:665-672.

Räisänen A, Arkkila H, Vasankari T, Steffen K, Parkkari J, Kannus P, Forsman H, Pasanen K. Examining knee control as a risk factor for non-contact lower extremity injury: A prospective study in youth soccer. CASEM's Annual Sport Medicine Symposium, Halifax 6.-9.6.2018.

Nikander R, Sievänen H, Ojala K, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Palva T, Blomqvist C, Luoto R, Saarto T. Effect of exercise on bone structural traits, physical performance and body composition in breast cancer patients - A 12-month RCT. J Musculoskelet Neuronal Interact 2012;12(3):127-135

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Työryhmä: Rauramaa R (pj.), Kukkonen-Harjula K (kokoava kirjoittaja, Käypä hoito -toimittaja), Arokoski J, Hohtari H, Kettunen J, Ketola E, Komulainen P, Kujala U, Laukkanen J, Pylkkänen L, Savela S, Savonen K, Tikkanen H. Liikunta. Käypä hoito -suositus. 3. versio 13.1.2016: päivitetty Internet-versio, www.kaypahoito.fi

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä: Tikkanen MJ (pj.), SyvänneM, Kesäniemi A, Ketola E, Kovanen P, Kukkonen-Harjula K, Laatikainen T, Salo MK, Schwab U, Strandberg T, Vanhanen H. Dyslipidemiat. Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä. Duodecim 2013:129:1198-9

Internet: päivitetty 3. versio 8.4.2013 www.kaypahoito.fi

Potilasversio: Tarnanen K, Tikkanen M, Syvänne M, Kukkonen-Harjula K. Dyslipidemiat kuriin potilaan ja lääkärin yhteistyöllä

Aavikko A, Helenius I, Alaranta A, Vasankari T, Haahtela T. Asthma medication is increasingly prescribed for Finnsih Olympic athletes - for a reason? J Asthma 2012;49:744-9

Aavikko A, Helenius I, Vasankari T, Alaranta A. A physician-prescribed medication use by the Finnish Paralympic and Olympic athletes. Clin J Sport Med 2013; 23: 478-482.

Aavikko A. The use of dietary supplements and medication among Finnish elite athletes. Turku: University of Turku, 2012. Academic dissertation

 

 

To see all publications, also in Finnish language, please deselect English as language in the advanced search.

The database includes publications from the year 2009 onwards. Publications before 2009: UKK publications 2003-2011 (pdf)

 

Contact

Anna Tiitinen
Information Specialist
+358 50 3664 107
anna.tiitinen(a)ukkinstituutti.fi

 
Last Modified: 08.01.2019

Contact Us

Tel. +358 3 282 9111

Email info(a)ukkinstituutti.fi

 

Personnel

Feedback

 

 

Visiting Address

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

Finland

 

 

See the map

© UKK Institute
All rights reserved.